We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
27
MAR

Algemene Ledenvergadering

18:45
20:30
MSV Nijmegen
Event organized by MSV Nijmegen

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Bij deze willen we jullie van harte uitnodigen voor alweer onze twee ALV van dit jaar. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 27 maart om 18:45 uur, in lokaal 2.06 in het Erasmusgebouw. Hou deze datum alvast vrij in je agenda!

Wat houdt een ALV eigenlijk in?
Een algemene ledenvergadering (ALV) is dé plek om als lid inspraak te hebben in wat er gebeurt binnen MSV. Tijdens een ALV worden stukken besproken waar het bestuur graag input van de leden over wil hebben. De ALV is ook de plek om vragen te stellen aan het bestuur. Als je dus iets wil veranderen binnen de vereniging, is tijdens de ALV je kans!

Tijdens de ALV worden eerst de notulen van de vorige ALV besproken. Daarna worden de belangrijke mededelingen gedaan vanuit het bestuur en wordt er een overzicht gegeven van de afgelopen activiteiten. Na het vaststellen van de agenda worden de specifieke stukken besproken.
Tijdens de eerste ALV draaide het met name om het beleidsplan, deze keer zal het vooral om interne zaken zoals het statuut en huishoudelijk regelement van MSV met daarin een wijziging. Tevens zal het gaan om een wijziging in de samenstelling van de Raad van Advies (RvA). Hierover volgt te zijner tijd meer informatie.

Een week van te voren ontvangen alle leden de documenten per mail, inclusief een dagplanning. Het is de bedoeling dat deze voor de bijeenkomst worden doorgenomen. Tijdens de ALV kunnen hier vragen over gesteld worden.

Ook is het mogelijk om tijdens een ALV te stemmen. Kun je niet aanwezig zijn tijdens een stemronde? Dan is het mogelijk om de bevoegdheid van je stem over te dragen aan een ander lid. Mail dan naar het bestuur of teken een briefje die tijdens de ALV aan het bestuur kan worden getoond met daarop jouw naam en degene die je machtigt. Een persoon kan door maximaal twee anderen gemachtigd zijn.

Agendapunten
- Goedkeuring agenda + notulen 1e ALV
- Terugblik afgelopen activiteiten
- Wijziging Statuten en HR
- Wijziging samenstelling Raad van Advies

Mocht er nog vragen/onduidelijkheden zijn dan horen we het graag. Wij hopen jullie allen te zien.
In shaa Allah tot dan!