We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
31
MAR

Fraktalni crtež - art terapija - obuka

00:00
15:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Tehnika crtanja fraktala pozitivno utiče na osobu u procesu izrade i kod djece i kod odraslih, kao i kod starih ljudi. Isto tako daje odgovore na pitanja- kako upoznati samog sebe, mogućnosti pristupa informacijama skrivenima u podsvijesti, kako naučiti prepoznati svoje životne ciljeve i način kako da se usmjerimo na realizaciju.
Metod crtanja fraktala je izražavanje našeg unutrašnjeg stanja, emocija, ljudskih odnosa i uvjerenja. Sklad boja i oblika daju spoznaju o tome, šta se dešava unutar našeg uma. U procesu crtanja fraktala mi se mijenjamo. Crtanjem stvaramo kreativan pristup životu i njegovim problemima i spremnije se suočavamo.

Šta znači metod crtanja fraktala?
Bazični ciklus se sastoji od 21 crteža + kontrolni.
Svaki crtež se crta po određenim pravilima, u kojim se prati primjena metoda i napretka ličnosti.
Crtaju se razne linije sa određenim elementima, koje se boje sa tačno određenom kombinacijom boja. Svaka boja ima svoje značenje u skladu sa svojom vibracijom.

Kako teče bazični ciklus crtanja fraktala?
Crtaju se 2-3 dijagnostička fraktala a potom korektivni fraktali. Oni se crtaju po određenim pravilima. Učesnici nacrtaju nekoliko crteža na jednom susretu, dobiju uputstva o bojama I boje kod kuće. Na sledeći susret donose obojene fraktale i crtaju nove mreže I tako do kraja ciklusa dok se ne nacrta 21 crtež i dva kontrolna crteža.

Gdje možete koristiti tehniku crtanja fraktala?
• u ličnom razvoju
• u radu s drugim ljudima ( art terapija )

Opšte koristi od crtanja fraktala se ogledaju u boljem upoznavanju sebe, izražavanju našeg unutrašnjeg stanja, ispoljavanje emocija, spremnije suočavanje sa životnim nedaćama. Tehnika crtanja fraktala po određenim pravilima može biti put promjena i pokretanja novog u ponašanju i odlukama.
Uslovi:
Za crtanje bazičnog terapijskog ciklusa potrebno je 5-6 susreta u trajanju od 3 sata, jednom mjesečno
*Broj učesnika: 10-15
*Cijena po učesniku: 20 evra po susretu

Šta treba ponijeti?
Blok broj 3 (veličine A4 formata , crnu gel hemijsku olovku i drvene bojice, dva pakovanja različitih proizvođača od po 24 komada.
Voditelj obuke:

Zorica Petrović, pedagog, psihološki savetnik, voditelj programa ličnog razvoja