We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
14
OCT

Gdańska Szkoła Solidarności Codziennie

10:00
19:00
Miasto Gdańsk
Event organized by Miasto Gdańsk

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Chcesz rozwinąć swoją wiedzę i kompetencje dotyczące współpracy ze społecznością? – zapraszamy na cykl warsztatów i spotkań seminaryjnych poświęconych roli animatorów rozwoju społeczności lokalnych w miastach. Będzie to okazja do poznania animatorów działających w Gdańsku, spotkania inspirujących praktyków, przedyskutowania i przemyślenia zagadnień związanych za zadaniami animatora.

Dla kogo?
Zapraszamy animatorów i organizatorów społeczności lokalnych, radnych dzielnicowych, działaczy społecznych działających w środowisku lokalnym.

Jak dołączyć?
Osoby zainteresowane udziałem w minimalnie 4 wydarzeniach cyklu prosimy o wypełnienie kwestionariusza i przesłanie go do 9 października. Udział w cyklu jest bezpłatny.
Kwestionariusz: https://docs.google.com/forms/d/1PUDtydAlQvz4jVJcJuXMqXg-ExY9tTSCcuaHHJke9_c/viewform?edit_requested=true

Kontakt
Monika Chabior
e-mail: M.chabior@ecs.gda.pl
tel.: 795 127 466

PROGRAM GDAŃSKIEJ SZKOŁY SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE

14 października 2017, sobota, godz. 10.00–18.00
ROLA ANIMATORA
Warsztat wprowadzający poświęcony roli animatora w społeczności.
Zastanowimy się nad oczekiwaniami, jakie wobec animatora mają inni ludzie i jaki konflikt roli może to wywoływać. Rozpoznamy, jaki obraz roli animatora mają osoby uczestniczące w warsztacie, oraz jakie to niesie konsekwencje dla samego animatora?
Zadamy sobie pytania o to, co powinien wiedzieć animator, aby skutecznie radzić sobie ze sprzecznymi oczekiwaniami, a także co powinien umieć, żeby zadbać o siebie oraz grupę, z którą pracuje.
Zastanowimy się, w jaki sposób w Gdańsku animatorzy społeczności mogliby być wspierani w tym zakresie?
Gość:
dr Anna Strzałkowska
Z zawodu psycholożka i socjolożka, z zamiłowania trenerka i konsultantka w zakresie psychologii organizacji i zarządzania. Pracuje zarówno z grupami szkoleniowymi, jak i indywidualnie jako coach (certyfikacja ICC). Nauczycielka akademicka zatrudniona na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG. Jest autorką książki „Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem”, publikacji dotyczących przywództwa i kierowania oraz raportów i ekspertyz z zakresu problemów społecznych, m.in. wykluczenia i inkluzji społecznej. Od 2005 roku była związana z Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego. Aktywna działaczka na rzecz praw człowieka oraz trenerka antydyskryminacyjna. Specjalizuje się również w szkoleniach z zakresu: Komunikacji, Budowania długofalowych relacji, Negocjacji, Przywództwa, Kierowania zespołem i Motywowania. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania w Gdańsku. Prywatnie miłośniczka psów i sportu, zwłaszcza piłki ręcznej, którą trenowała zawodowo.

21 października 2017, sobota, godz. 10.00–19.00
RÓŻNE TYPY ANIMATORÓW
Omówimy różne typy animatorów. Dowiemy się, czym różnią się od siebie animator, organizator i streetworker. Poznamy przykłady, zasady i dobre praktyki. Wspólnie zastanowimy się nad potrzebami naszych społeczności i możliwościami, jakie oferuje każdy z typów, z jakim się spotkamy.
Gość:
Waldemar Jan
Animator i lider, rewitalizator i koordynator projektów, edukator i marzyciel z naciskiem na tą ostatnią profesję. Od wielu lat związany z katowickim Nikiszowcem, który dzień po dniu rewitalizuje. Prezes Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, współtwórca działających w jego ramach Centrum Aktywności Lokalnej i otwarte w kwietniu 2014 roku Centrum Zimbardo. Wspiera instytucje lokalne, regionalne i krajowe w rozsądnym podejściu do rozwoju społeczności lokalnych i rewitalizacji.

18 listopada 2017, sobota, 10.00–19.00
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ANIMATORA
Animacja społeczna wymaga konkretnych umiejętności i kompetencji. Przyjrzymy się temu, w jaki sposób diagnozować potrzeby społeczności, jak aktywnie słuchać, rozmawiać i moderować współpracę, jak działać w sytuacji konfliktu i kiedy animator powinien się wycofać. Zadamy sobie pytanie o etyczny wymiar działań animatora.
Gość:
dr Anna Strzałkowska
Z zawodu psycholożka i socjolożka, z zamiłowania trenerka i konsultantka w zakresie psychologii organizacji i zarządzania. Pracuje zarówno z grupami szkoleniowymi, jak i indywidualnie jako coach (certyfikacja ICC). Nauczycielka akademicka zatrudniona na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG. Jest autorką książki „Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem”, publikacji dotyczących przywództwa i kierowania oraz raportów i ekspertyz z zakresu problemów społecznych, m.in. wykluczenia i inkluzji społecznej. Od 2005 roku była związana z Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego. Aktywna działaczka na rzecz praw człowieka oraz trenerka antydyskryminacyjna. Specjalizuje się również w szkoleniach z zakresu: Komunikacji, Budowania długofalowych relacji, Negocjacji, Przywództwa, Kierowania zespołem i Motywowania. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania w Gdańsku. Prywatnie miłośniczka psów i sportu, zwłaszcza piłki ręcznej, którą trenowała zawodowo.

25 listopada 2017, sobota, 10.00–19.00
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ MIEŚCIE
Tematem spotkania będzie tworzenie się społeczności w mieście w odniesieniach do różnych procesów urbanistycznych i rewitalizacyjnych.
Goście:
Łukasz Pancewicz
Urbanista z kilkunastoma latami międzynarodowego doświadczenia w sektorze publicznym i prywatnym. Założyciel pracowni A2P2 architecture&planning. Wcześniej pracował dla firm projektowo-konsultingowych w Polsce i Irlandii. Był głównym projektantem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Obecnie ekspert Instytutu Rozwoju Miast, pracuje nad wdrożeniem pilotażowego programu rewitalizacji w Wałbrzychu i w Łodzi. W pracy zawodowej koncentruje się na łączeniu rewitalizacji z wdrażaniem metod partycypacyjnych. Związany z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim jako nauczyciel akademicki i autor publikacji naukowych. W pracy badawczej zajmował się problematyką dużych projektów urbanistycznych jako polityki miejskiej oraz rolą działań oddolnych w planowaniu. Przygotował dla Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ocenę polityki przestrzennej Łodzi. Współpracował z czasopismami „Architektura-Murator”, „Architektura i Biznes”, „Przegląd Urbanistyczny”, „Nowy Obywatel” jako krytyk i autor. W latach 2011-2012 uczestniczył w rocznym stażu na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Brał udział w pracach Kongresu Ruchów Miejskich oraz prowadził seminaria i wykłady o tematyce miejskiej.

9 grudnia 2017, sobota, 10.00–19.00
MEDIUM ANIMACJI ORAZ PODSUMOWANIE CYKLU
Rozwój społeczności bazujący na pasjach, zainteresowaniach, potencjale czy potrzebach społeczności korzysta z różnych mediów, np. sztuki, sportu czy samopomocy. Ostatnie spotkanie cyklu spędzimy z osobami, które za pośrednictwem różnych dziedzin dokonali zmian w swoich społecznościach.