We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
26
APR

Personal Democracy Forum CEE 2018: Future for All

10:00
18:00
Miasto Gdańsk
Event organized by Miasto Gdańsk

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

[EN/PL]
Personal Democracy Forum CEE 2018: Future for All will take place in Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre in Miasto Gdańsk, Poland on April 26-27, 2018.

It will be the sixth edition of Personal Democracy Forum CEE - the biggest European event devoted to technology, democracy and civic engagement gathering members of NGOs, activists, public administration officers and journalists.

Civic movements around the world turn out to be not as fast as the movements of data: the unstoppable development of technology brings risk of leaving some citizens out of the decision-making process and the public discourse. Should we follow known paths and adjust to the systems which would bring about inequalities or is it time to reshape the way we think about the role and the impact of national states, business, CSOs and individuals? What we need is not only the debate on how (civic tech) experts can channel their knowledge, use the power of active citizens and take advantage of technologies to improve the cooperation between society, business and government. The challenge is to foster inclusion and use accumulated civic power to influence the future with positive visions. To anticipate, not only react to the rapidly changing world.

We know that we want the “future for all”. The question is when and how we will get there.

This year’s thematic streams are inspired by three fundamental values determining inclusive future: DIGNITY, SOLIDARITY, FAIRNESS
for more information check: https://pdfcee.pl/en/

Follow us on:
FB: Personal Democracy Forum CEE
TT: twitter.com/pdfcee
IG: instagram.com/pdfcee

The official hashtag is: #PDFCEE18

Check the reportage from the last edition here:
https://www.facebook.com/PDFCEE/videos/1794468860865921/

[PL]
Personal Democracy Forum CEE 2018: Przyszłość dla wszystkich odbędzie się 26-27 kwietnia 2018 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Ruchy społeczne na świecie nie dorównują wędrówkom danych: szybki rozwój technologii niesie ze sobą ryzyko pozostawienia części społeczeństwa poza procesem wpływania na państwo i na marginesie dyskursu publicznego. Czy należy podążać utartymi ścieżkami, które mogą prowadzić do nierówności społecznych, czy nastał czas zreformowania naszego myślenia o roli i wpływie państw narodowych, biznesu, organizacji pozarządowych i wreszcie: obywatelek i obywateli? Potrzebujemy nie tylko debaty na temat sposobów, w jaki eksperci civic tech mogą użyć swojej wiedzy, by wykorzystać moc aktywnego społeczeństwa i technologie do zoptymalizowania współpracy pomiędzy społeczeństwem, przedstawicielami biznesu i urzędnikami administracji publicznej. Prawdziwym wyzwaniem jest skuteczna walka o brak wykluczenia społecznego i właściwe wykorzystanie nagromadzonej energii społecznej, aby kształtować przyszłość za pomocą pozytywnych wizji. By ją współtworzyć, a nie na nią reagować.

Chcemy przyszłości dla wszystkich. Pytanie brzmi: kiedy i w jaki sposób ją zbudujemy.

Inspiracją tegorocznych sesji tematycznych są trzy wartości warunkujące inkluzywną przyszłość: godność, solidarność, sprawiedliwość.

Więcej informacji na stronie: pdfcee.pl
Follow us on:
FB: Personal Democracy Forum CEE
TT: twitter.com/pdfcee
IG: instagram.com/pdfcee

Oficjalny hashtag to: #PDFCEE18