We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
06
APR

UPK 18

18:00
16:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Ung Pirats årliga kongress sker nu i helgen, det är årets piratevent och kommer lägga en stor grund till hur den svenska piratrörelsen organiserar sig under valåret och framöver. Här har du chans att påverka i diskussioner och träffa pirater!

Under helgen kommer en ny styrelse väljas, vi kommer sätta planen för året, budget, samt diskutera och rösta om framtida organisering av rörelsen och skolvalskampanj! Tror du att du kan vara med och leda förbundet och organisera piratrörelsen i Sverige? Kontakta valberedning@ungpirat.se med din kandidatur till styrelsen omgående!

Mötet börjar kl 18 fredagen den 6 april, men vi kommer finnas på plats från 13 för att rigga och göra i ordning. Du kan komma redan då om du vill hjälpa till! Vi håller till på Drabanten i Uppsala hela helgen.

Preliminärt schema för helgen finner ni nedan. Har ni några frågor kontakta kongressansvarig Anastasia Storm på anastasia.storm@ungpirat.se eller PMa Milla Morin på facebook.

Fredag 6 April
18:00 möte med mötespresidiet
19:00 Öppna möte
Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Mötets beslutsmässighet
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av 2 justerare
Val av 3 rösträknare
Adjungeringar
Fastställande av dagordning
Förslag till mötesordning
Verksamhetsberättelsen
Ekonomiska berättelsen
Revisorsberättelsen
Fråga om ansvarsfrihet
21:00 Beställa mat
21:30 Gå och hämta mat.
22:00 Mötet ajourneras och middag

Lördag 7 april:
8:00 Frukost och möte med mötespresidiet
9:00 Mötet återupptas
Genomgång av:
Verksamhetsplan
Förslag till budget
10:00 Open Space, vi diskuterar verksamhetsplan och budget
11:00 Genomgång av:
Motioner
Propositioner
12:00 Open Space, vi diskuterar motioner
13:00 Lunch
14:15 Mötet återupptas och yrkandestopp
Plenum1: Verksamhetsplan
Paus 10 min

Plenum2: Budget
Plenum 3: Propositioner

Paus 10 min

Plenum 4: Motioner

20:00 Mötet ajourneras
21:00 Middag

Söndag 8 April:
8:00 Frukost och möte med mötespresidiet
9:30 Mötet återupptas
Val av ordförande
Val av sekreterare
Val av ledamöter
12:00 Lunch
16:00 Mötet avslutas senast


Vi ses på kongressen!