We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
10
MAY

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice

09:00
15:00
Europe Direct Târgovişte
Event organized by Europe Direct Târgovişte

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Sesiunea de comunicări științifice este dedicată studenţilor şi masteranzilor în domeniul științelor juridice și al științelor administrative cu preocupări de cercetare științifică.
Sub coordonarea unui cadru didactic, studenții și masteranzii interesați să participe la lucrările sesiunii sunt invitaţi să elaboreze și să susțină studii, având astfel posibilitatea de a-și demonstra aptitudinile de documentare, analiză, argumentație și dialog.
Totodata, sesiunea asigură un cadru optim de socializare cu colegi, studenți și masteranzi, din alte centre universitare.
Înregistrarea participanţilor se face prin transmiterea, până la data de 30 aprilie 2018, la adresa secretariatcatedra_fsjsp@yahoo.com, a următoarelor informații:
- titlul studiului;
- numele şi datele de contact ale autorului/autorilor;
- numele şi datele de contact ale cadrului didactic coordonator.
Lucrările ştiinţifice vor fi redactate în limba română și vor avea între 6 și 8 pagini.
Acestea vor fi susținute în cadrul celor două secțiuni cu tematică interdisciplinară:
”Europa și spațiul public național” (Secțiunea I);
”Spațiul juridic românesc – actualități și perspective” (Secțiunea a II-a).
Data limită pentru transmiterea lucrărilor in extenso este 7 mai 2018.
Cele mai bune lucrări susţinute vor fi premiate, comitetul ştiinţific stabilind în prealabil o grilă de evaluare cu criterii clare, cunoscute de către participanţi. Lucrările selectate vor fi tehnoredactate într-un format specific (condițiile sunt precizate la adresa http://www.analefsj.ro/ro/index.php), vor fi traduse în limba engleză și pot fi publicate în paginile revistei ”Valahia University Law Study”, revistă de specialitate indexată BDI: EBSCO, WorldCat, Index Copernicus, acreditată CNCSIS.
AGENDA SESIUNII
Joi, 10 mai 2018
Amfiiteatrul ”Paraschiiv Vagu” (campus uniiversitar,, corpul B)
9:00 – 9:30 - Primirea invitaților;
9:30 – 10:30 - Simularea unei ședințe de consiliu județean de către studenții programului de studii Administrație Publică;
10:30 – 11:45 - Reprezentație a trupei de teatru forum a Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște având ca subiect drepturile fundamentale în Europa/cetățenie europeană activă;
11:45 – 12:00 - Pauză de cafea;
12:00 – 13:00 - Proces experimental realizat de studenții Facultății de Drept și Științe Administrative;
Vineri,, 11 mai 2018
9:00 – 9:30 - Deschiderea oficială a lucrărilor sesiunii de comunicări științifice, Campus universitar, Corpul B;
9:30 – 11:30 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni – Partea I;
11:30 – 11:45 - Pauză de cafea;
11:45 – 13:15 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni – Partea a II-a;
13:15 – 14:00 - Dejun;
14:00 – 15:00 - Concluzii. Festivitate de premiere.