We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
16
APR

Geografické informační technologie v plánování sídelní struktury

08:00
11:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

• Přednáška určená pro studenty a zájemce o danou problematiku: Geografické IT v plánování sídelní struktury

• Termín: 16. 4. v 8 hod. v aule FRRMS Mendelu

• Pořádá Ústav demografie a aplikované statistiky FRRMS MENDELU za podpory projektu „Demografie, sídla a regionální rozvoj: inovace, profilace a zkvalitnění výuky zapojením expertů z praxe“ realizovaného v rámci Institucionálního plánu MENDELU
č. 8.1.30

• Profesní medailonek přednášející: Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.

Vystudovala matematiku a výpočetní techniku na Masarykově univerzitě v Brně. Doktorské studium v oboru ekonomická informatika absolvovala na Provozně ekonomické fakultě MENDELU. Od roku 2000 se věnuje výuce a výzkumu v oblasti geografických IT po podporu rozhodování se zaměřením na veřejnou správu. Kromě školství nyní působí jako specialita GIS na odboru rozvoje a správy MěÚ Břeclav.


• Anotace přednášky:

Sídelní struktura je zásadním způsobem ovlivňována územním plánováním. Územní plánování se neobejde bez geografických IT pro správu dat o území, prostorové analýzy a návrhy rozvoje. Přednáška mimo jiné odpoví na otázky: Co jsou to geografické IT současnosti? Jaká prostorová data jsou k dispozici? Jaké jsou evropské a české iniciativy? Jaké konkrétní úlohy řeší odbory územního plánování? Bude se využívat virtuální a rozšířená realita i v této oblasti?