We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
18
MAY

Noson dathlu / Celebrating Cynog Dafis

19:30
22:30
Ben Lake - Ceredigion
Event organized by Ben Lake - Ceredigion

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Noson Dathlu Celebrating
Cynog

Ym 1992, etholwyd Aelod Seneddol newydd i Geredigion a Gogledd Sir Benfro, Cynog Dafis. Gyda hynny, dyma newid i dirwedd wleidyddol gorllewin Cymru.
Ymunwch â ni am ddathliad o yrfa Cynog Dafis, yng nghwmni Dylan Iorwerth, Eurig Salisbury a Bois y Gilfach. Noson o hwyl a hel atgofion am yrfa wleidyddol nodedig iawn.
Croeso i bawb.
Tocynnau: £8 Oedolion, £5 o dan 18 oed.
Ar gael trwy alw Gwenllian ar: 01970 617492
…………….
In 1992, a new Member of Parliament was elected to Ceredigion and North Pembrokeshire, Cynog Dafis. With this, came a tidal change in the political landscape of west Wales.
Join us for a celebration of Cynog Dafis’s career, in the company of Dylan Iorwerth, Eurig Salisbury and Bois y Gilfach. An evening of fun and reminiscing on a substantial political career.
All are welcome - with full translation facilities.
Tickets: £8 Adults, £5 for under 18s.
Available by calling Gwenllian on : 01970 617492