We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
26
APR

Sikkerhetsseminar: Syvmilssteg mot en europeisk forsvarsunion?

09:30
13:30
Europabevegelsen
Event organized by Europabevegelsen

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

For English, see below

EU har de siste årene tatt viktige initiativ som sikter mot å styrke unionens rolle som forsvars- og sikkerhetspolitisk aktør. Det er lett å skjønne årsakene til denne utviklingen, som i første rekke skyldes Brexit, det politiske lederskapet i USA, samt at store deler av EUs nabolag er preget av ustabilitet.

Norge står overfor tilsvarende sikkerhetsutfordringer som resten av Europa. Norge er dessuten medlem av Nato og er en nær partner til EU i sikkerhetspolitiske spørsmål.

Med dette bakteppet inviterer Konrad-Adenauer-Stiftung og Europabevegelsen til seminar om disse problemstillingene.

Til seminaret kommer blant annet:
- Tone Skogen, Statssekretær i Forsvarsdepartementet
- Dr. Ingo Peters, Dean of Studies, Department of Political and Social Science, Freie Universität Berlin
- Per M. Norheim-Martinsen, Førsteamanuensis, Forsvarets stabsskole
- Nina Græger, Seniorforsker, NUPI
- Magnus Petersson, Professor, Institutt for forsvarsstudier

Se våre nettsider for mer informasjon: http://www.europabevegelsen.no/events/sikkerhetsseminar-syvmilssteg-europeisk-forsvarsunion-konsekvenser-norge/

---------------------------------------------------------------------
Mixing hard and soft power – The EU as Security and Defence actor at last?

The European Union has recently taken important initiatives towards strengthening its role as a political actor within defence and security. It is easy to understand the causes of these initiatives, launched as a reaction to Brexit, the political leadership in the US and the increasing instability in the Union’s close neighbourhood.

Norway, being both a member of NATO and a close partner to the EU, however, as a non-EU-member, is faced with the same security challenges as the rest of Europe.

The debate about the EUs emerging role as a security and defense actor is virtually absent in Norway. That is why the Konrad-Adenauer-Stiftung and The European Movement Norway invites to a seminar on these key questions.

The seminar will include the following speakers:
- Tone Skogen, State Secretary, Ministry of Defence
- Dr. Ingo Peters, Dean of Studies, Department of Political and Social Science, Freie Universität Berlin
- Per M. Norheim-Martinsen, Senior Researcher, Norwegian Institute for Defence Studies
- Nina Græger, Senior Research Fellow, NUPI
- Magnus Petersson, Professor, Norwegian Institute for Defence Studies

The seminar consists of two parts, one international (in English) and one with a Norwegian perspective (in Norwegian).

See our website for more information: http://www.europabevegelsen.no/events/sikkerhetsseminar-syvmilssteg-europeisk-forsvarsunion-konsekvenser-norge/