We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
09
APR

Åpent møte i Lavangen om sannhetskommisjonens mandat

18:00
20:00
Sámediggi - Sametinget
Event organized by Sámediggi - Sametinget

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Stuorradiggi lea mearridan ásahit duohtavuođakommišuvnna mii galgá iskat dáruiduhttinpolitihka ja vearrivuođa mii sápmelaččaid ja kvenaid vuostá lea dahkkojuvvon Norggas. Dál beasat don buktit oainnuid duohtavuođakommišuvnna mandáhtii. Sámediggi bovde rabas čoahkkimiidda vuođđudan dihte Duohtavuođakommišuvnna sámi servodahkii.
Loga eanet dás: https://www.samediggi.no/Odasarkiiva/Cealkamusaid-Duohtavuoda-ja-seanadankommisuvnna-mandahta-birra

Goas ja gos: Cuoŋománu 9. b., dii. 18.00, Fjellkysten Gjestehus, Loabágis
_______________________________________________
Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.
Les mer her: https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Innspill-til-Sannhets-og-forsoningskommisjonens-mandat

Tid og sted: Mandag 9. april, kl. 18.00-20.00, Fjellkysten Gjestehus, Lavangen