We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
28
MAR

Livsmedelsförsörjning i kris och höjd beredskap

09:00
10:20
Folk och Försvar
Event organized by Folk och Försvar

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

‼️ Observera att du måste anmäla dig till seminariet på länken här i evenemanget för att få en plats ‼️

Sverige är självförsörjande av enbart ett fåtal livsmedel och är i hög grad beroende av import. Att försörjningsgraden av livsmedel minskar gör att det utgör en säkerhetsrisk. En fungerande och trygg livsmedelsförsörjning är en grundläggande del i totalförsvaret och för samhällets och människans trygghet. Arbetet med att säkra en trygg livsmedelsförsörjning är idag mer aktuellt än någonsin med tanke på den förändrade säkerhetspolitiska läget vi står inför, och för att uppnå målen för en trygg livsmedelsförsörjning krävs insatser från hela samhället- från den enskilda individens egna beredskapsansvar till regeringen och myndigheter som är ansvariga för helheten.

Under det här seminariet som är en seminarieserie i två delar om trygg försörjning så vill vi diskutera hur vi säkrar livsmedelsförsörjningen. Riksrevisionen kommer att presentera sin granskning av livsmedelsförsörjning i kris och höjdberedskap och ge sin syn av hur styrningen ser ut, och om vilka mål, krav och ansvarsförhållanden som krävs. Hur ser en myndighet som Livsmedelsverket beredskapsarbete ut? Vilka åtgärder anser en organisation som LRF behövs för att säkra tillgången på livsmedel i hela landet vid kriser som överstiger den enskildes beredskapsansvar? Klarar vi livsmedelsförsörjningen i en krissituation? Vilka åtgärder krävs för att säkerställa en tillräcklig livsmedelsförsörjning?

Varmt välkomna!

Moderator: Ebba Lundin, programansvarig krisberedskap och totalförsvar, Folk och Försvar
09:00 Välkomstord - Ebba Lundin, programansvarig krisberedskap och totalförsvar, Folk och Försvar
09:05 Riksrevisionens granskning- styrning, mål, krav och rekommendationer - Stefan Lundgren, Riksrevisor
09:20 Förutsättningar för livsmedelsförsörjning i kris och höjd beredskap - Therese Frisell, sakkunnig Livsmedelsverket
09:35 Hur säkrar vi tillgången på livsmedel? - Thomas Bertilsson, Enhetschef Näringspolitik LRF
09:50 Politikens syn - Beatrice Ask (M), Försvarsutskottet - Åsa Lindestam (S), Försvarsutskottet
10:05 Gemensam frågestund
10:20 Seminariet slut