We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
24
APR

Kurs i styrking av selvfølelse

10:00
12:00
Frisklivssenteret i Bærum
Event organized by Frisklivssenteret i Bærum

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Veldig mange strever med lav selvfølelse, og dette kan påvirke oss negativt i hvordan vi takler ulike utfordringer i livet og hvordan vi har det i hverdagen.
Det er ofte lav selvfølelse som fører til at vi ikke føler oss bra nok, eller føler oss trygge. Lav selvfølelse vil si at vi tenker dårlig om oss selv, at vi f.eks er dumme eller svake, og at vi ilegger oss liten eller ingen verdi. Mange som strever med lav selvfølelse har mye negative tanker og meninger om seg selv, og sterk selvkritikk.

Lav selvfølelse kan utvikles gjennom tidligere livserfaringer og livsvilkår som påvirker hvilke tanker en har om seg selv. Dette kan f.eks være avvisning, kritikk, straff, omsorgssvikt, mishandling, mangel på ros og interesse, å føle seg utenfor. Lav selvfølelse kan således ligge i bunn og bidra til helseutfordringer, dårlig psykisk helse og redusert livskvalitet. Lav selvfølelse er også sentralt i problematikk som spiseforstyrrelser og overvekt/fedme.
Lav selvfølelser påvirker f.eks. selvkritiske tanker, angst, depresjon, ukonstruktive handlinger, verdiløshet, mindreverdighetsfølelse, vanskeligheter med å sette grenser for seg selv (og andre) og lav mestringsfølelse.

MEN lav selvfølelse kan endres og vi kan få til å endre hvordan vi tenker om oss selv og hvordan vi kan se de gode sidene og ressursene ved oss selv. Vi kan få det mye bedre med oss selv og det kan påvirke hvordan vi har det i forhold til andre relasjoner.

Kurset i selvfølelse vil gi deg kunnskap om hvordan lav selvfølelse utvikles og hva som opprettholder den lave selvfølelsen. Du vil også få verktøy til hvordan du kan endre tankemønstre, overvinne selvkritikk, forbedre selvaksepten og bli mer vennlig mot deg selv.

Kurset holdes av kommunepsykologer i avdelingen Bærum helse og friskliv.

Ved interesse for kurset kan du sende mail med navn og telefonnummer til raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no.
Ved spørsmål kan du også kontakte Frisklivssenteret på telefon.

Det vil gjennomføres forsamtaler med alle kursdeltakerene. Kurset er for voksne over 18 år.

Kurset starter 24.april og går over 7 ganger.
Kl. 10-12 hver gang.