We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
26
MAR

Warsztaty - proponowane zmiany w ustawie o zbiórkach publicznych

08:30
15:30
Fundacja Stabilo
Event organized by Fundacja Stabilo

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Zapraszamy do zgłaszania się na BEZPŁATNE dwudniowe warsztaty pn. „Proponowane zmiany w ustawie o zbiórkach publicznych”, które odbędą się w dniach 26-27.03.2018 r. Poprowadzi je Filip Golebiewski. Zapewniamy również PEŁNE WYŻYWIENIE (lunch, przerwa kawowa). Zwracamy także koszty dojazdu dla osób spoza Torunia.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu pn. „Organizacje stanowią prawo". Są one skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych tą tematyką: pracowników, członków (zespołów, zarządów, etc.), wolontariuszy.

Podczas dwudniowego spotkania w centrum Torunia, "na warsztat" weźmiemy projekt zmian w ustawie o zbiórkach publicznych, który w ostatnich tygodniach wzbudza tak wiele kontrowersji w środowisku III sektora w całej Polsce. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:
- jak wyglądają obecne przepisy w zakresie organizowania zbiórek publicznych;
- jakie zmiany wobec tych przepisów proponuje rząd (MSWiA);
- jak przełoży się to na możliwość pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe za pomocą zbiórek publicznych.

Spotkanie, mimo, że będzie dotyczyło spraw jak najbardziej poważnych, odbywać się będzie w przyjaznej i luźnej atmosferze sprzyjającej kreatywnej i krytycznej pracy. Naszym zadaniem będzie bowiem zastanowienie się w jaki sposób przedstawiciele III sektora w Kujawsko-Pomorskiem mogliby włączyć się w proces stanowienia prawa w tym zakresie. Każdy uczestnik warsztatów po ich ukończeniu otrzyma zaświadczenie - certyfikat. Czekamy na zgłoszenia, liczba miejsc ograniczona!

Zgłosić można się do dnia 22.03.2018 r. poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj: http://stabilo.org.pl

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, Cistor SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki. Projekt ma następujące cele:
- włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
- budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
- budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
- warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.