We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
23
APR

Susanne Bosch

18:00
20:00
Open Studio
Event organized by Open Studio

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

*for English scroll down please*

SUSANNE BOSCH
prednáška

pondelok 23. apríl o 18:00hod
Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Susanne Bosch je umelkyňa a nezávislá výskumníčka. Svoj titul PhD obhájila prácou "Učenie pre občiansku spoločnosť protredníctvom participatívneho verejného umenia" na Ulsterskej univerzite v Belfaste v 2012. Od 2007 do 2012 vytvorila a viedla magisterský program umenie vo verejnom priestore spolu s Danom Shipsidesom. Ako interface aktivistka sa podieľala na medzinárodných projektoch zameraných na verejný priestor, ktoré sa venovali otázkam dlhodobých problémov a kreatívne prispievali k diskusii o myšlienkach demokracie a udržateľnej budúcnosti. Jej diela sa často venujú téme peňazí, migrácie a spoločenských vízií a participačným modelom.
Pracovala v Rakúsku, Taliansku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Grécku, Palestíne, Španielsku, Spojených štátoch amerických, Mexiku, Malajzii a taktiež v Turecku a momentálne pôsobí ako nezávislá umelecká výskumná pracovníčka v programe Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP), európskej sieti partnerov zo šiestich krajín (2014 – 2018). Prešla školeniami v oblasti facilitácie konferencií typu Open Space (vedené účastníkmi bez vopred stanoveného progamu) a metódy Art of Hosting (2008, 2014), ako aj transformácie konfliktov (2004).

Prednáška sa koná v rámci aktivít Open studia Ateliéru IN na VŠVU
Viac info:
http://www.openstudio.sk/
http://www.susannebosch.de

v spolupráci s Goethe-institut Bratislava

---
SUSANNE BOSCH
lecture

Monday April 23 at 6pm
MEDIUM Gallery, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Susanne Bosch is an artist and independent researcher. She received a PhD “Learning for Civil Society Through Participatory Public Art” from the University of Ulster in Belfast in 2012. From 2007-2012, she developed and led the Art in Public MA at the University of Ulster in Belfast, together with artist Dan Shipsides. As an “interface activist”, Susanne practices internationally in public art projects asking questions about long-term issues, and building creative arguments around the ideas of democracy and sustainable futures. Her art often involves the issues of money, migration and societal visions and participation models. Susanne develops site- and situation-specific interventions, installations, videos, drawings, and audio as well as dialogical formats. In her artistic research, and as facilitator, she uses formats such as writing, seminars and workshops.
Susanne has been working internationally in Austria, Italy, Ireland, the UK, Greece, Palestine, Spain, USA, Mexico, Malaysia as well as in Turkey and is currently the independent artistic research fellow in the Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP), a European partner network of six countries (2014-2018). She is trained in open Space and Art of Hosting facilitation (2008,2014), as well as conflict transformation (2004)

The lecture is held as part of the Open Studio activities.
http://www.openstudio.sk/
http://www.susannebosch.de

In collaboration with Goethe-Institute Bratislava