We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Sonoretum / Mauricio Valdes: 8 Sounds 13

20:00
12:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

'8 Zvokov 13' je osemkanalna zvočna instalacija, sinhronizacija osmih inkonskih verzij 'Pomladnega obredja' ruskega skladatelja Igorja Stravinskega (1882-1971). Posnetki interpretacij so vzeti iz različnih desetletij in so sinhronizirani s prvim zvokom fagotskega sola, kot se skladba prične, nato pa se osem posnetkov simultano reproducira, medtem ko usklajevanje upravlja samostojna programska aplikacija.

Posamezne verzije skladbe so uglašene iz 13 mikrotonskih delitev, temelječih na uglasitvenem sistemu, ki ga je iznašel mehiški skladatelj Julián Carrillo, ko je razdelil tradicionalno 12 notno glasbeno lestvico na manjše intervale, do 96 mikrotonov. V španščini se sistem imenuje 'Sonido 13' in od tu je delo dobilo ime.

Kompozicija vključuje tudi spremembe posameznih segmentov reproduciranih variant v realnem času, kar ustvarja generativno delo: ko čas mineva, se zvok na različne načine in brez časovne določenosti transformira, pri čimer se oblikuje nenehno spreminjajoča se zvočna instalacija.

[Otvoritev je združena s predstavitvijo knjige Therese Schubert: 'Izkušanje nekonvencionalnega. Znanost v umetnosti.']

Program Sonoretuma izvajamo v koprodukciji z Inštitutom Egon March ter s podporo Ministrstva za kulturo RS in Mestne občine Ljubljana – Oddelka za kulturo.

ENGLISH____________________________________________

'8 Sounds 13' is a multichannel sound installation. The audio is the synchronization of 8 iconic versions of 'The Rite of Spring' ballet by a Russian composer Igor Stravinsky (1882-1971). The recordings of these interpretations where taken in different decades, and they are all synchronized at the first sound of the solo of bassoon with which the work begins, so the eight of them reproduce simultaneously. The sounds trajectory is controlled by a stand-alone software application.

The versions were individually tuned from 13 microtonal divisions based on the tuning system invented by a Mexican composer Julián Carrillo, who divided the traditional 12-note musical scale into smaller intervals, up to 96 microtones. In Spanish it was named 'Sonido 13' and from this system the name of the work originates.

The piece incorporates other real-time processes of the alterations of different segments, which are a part of reproduced audios and this adds to a generative work, that is to say, as time passes the work undergoes diverse transformations and it changes progressively without presenting a defined duration, giving a form to the ever-changing installation.

[The opening is joint with the presentation of the book: Theresa Schubert: 'Experiencing the unconventional. Science in art.']

The Sonoretum is run by Kapelica Gallery in collaboration with Egon March Institute and supported by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Department of Culture of the Municipality of Ljubljana.