We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
22
APR

Utlysning: Iaspis Residency i Göteborg

20:00
20:00
Galleri Box
Event organized by Galleri Box

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

IASPIS-gruppen Göteborg vill ha in namnförslag på internationella konstnärer inom form- och designområdet som inom ramen för International Artists Studio Program In Sweden kan få ett tremånaders arbetsstipendium i Göteborg i en av Konstepidemins gästateljéer.

Två konstnärer varje år bjuds in genom International Artists Studio Program In Sweden/Göteborg (IASPIS/Gbg).
IASPIS-gruppen Gbg föreslår gemensamt denna gång två konstnärer från form-och designområdet för ateljévistelse och beslut tas sedan av en delegation från Konstnärsnämnden i Stockholm, som står för finansiering av resor och stipendier till den gästande konstnären. Vistelsen avser denna gång mars - maj våren 2019. Design/formkonstnären kommer att få ett stipendium på 15 000 kr/månad för uppehälle och tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer som inkluderar bostad. Konstepidemins residensverksamhet och Iaspis-gruppen kommer att stödja konstnären för att få ut så mycket som möjligt av sin vistelse.

Förslag på internationell Iaspis-konstnär skickas per mail till iaspisgbg@galleribox.se
Förslaget för våren 2019 ska vara inne senast 6:e Maj 2018.

För att föreslå en konstnär som arbetar inom form och design för kommande residensperiod så skicka en kort presentation med omständigheterna för denne att komma och arbeta i Göteborg.

Förslaget skall innehålla:
- Fullständiga adress- och kontaktuppgifter till både föreslagen formkonstnär och förslagsställare.
- Hänvisning till hemsida eller onlineportfolio (även bifogad portfolio under 6mb går bra)
- Kort presentation av formkonstnären max. 500 ord
- Beskrivning av eventuella planerade aktiviteter eller projekt som denne vill arbeta med på plats i Göteborg.
- Förslag på andra bild och formkonstnärer som det är planerat att den besökande formkonstnären kan komma att träffa.
- Observera att den föreslagna formkonstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in så denne känner till omständigheterna för residenset.

Iaspis-gruppen söker en design/formkonstnär som kan förväntas få ut mycket av ett utbyte med stadens och regionens konstliv och som vi tror har värdefulla erfarenheter för vår relation till omvärlden.
Utöver pågående utlysning så går det också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg.
Vid beviljat förslag bekostas resa och logi av Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren.
Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök: http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=15979

Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från Göteborgs Konsthall, Akademin Valand, Röhsska, Konstmuseet, Gibca, Röda Sten, HDK, Galleri Four, Konstepidemin, Galleri 54, samt Galleri Box som också är sammankallande.

In English:

OPEN CALL FOR 3-MONTH RESIDENCY IN GOTHENBURG

The Gothenburg IASPIS-group is looking for proposals to invite an international designer or crafts-oriented artist that, through the International Artists Studio Program In Sweden, will be eligible for a 3-month residency-working grant at a guest studio located at Konstepidemin.

Two artists are invited each year via International Artists Studio Program In Sweden/Göteborg (IASPIS/Gbg).
The IASPIS-group of Gothenburg selects two of the proposals and then a final decision is conducted by a delegation from The Swedish Arts Grants Committee, which also provides the support for travel costs and the stipend for the selected artist/designer.
Please note that this open call is not an open call that the proposed artist themselves apply for, but rather the proposal is made by a local host on behalf of the suggested artist - as the residency is to promote and provide support for exchange between international artists and local Gothenburg artists, institutions and other art initiatives.

The current application is for a residency during March - May, Spring 2019. The selected artist will receive a stipend of 15 000 sek/month for living and working expenses as well as access to one of Konstepidemins guest studios which also serves as living quarters.

Konstepidemins residency program and the Gothenburg Iaspis-group will do their best to support the visiting artist/designer to have a valuable exchange with the city and local art scene.

Proposals for artists regarding the upcoming residency period should be sent by mail to iaspisgbg@galleribox.se on May 6, latest.

The proposal should include:
- Complete Name, address and contact for both the proposed artist/designer, as well as for the contact person submitting the proposal.
- Link to website or onlineportfolio for proposed artist/designer (An attachment with a portfolio of under 6mb is also acceptable)
- Short presentation of the designer and their work of max. 500 words
- Short description of any potential planned activities (workshops, shows, etc.) or projects that the artist/designer might engage in whilst in Gothenburg.
- Proposed artists, designers, etc. that the visiting designer/artist might meet during the residency period.
- Please note that the proposed designer/artist must have been contacted and been familiarized with the circumstances for the residency before the proposal is submitted.
The invited artist should be an artist that could be expected to engage in a rewarding exchange with the regional art scene and that might provide valuable experiences for our relationship with the outside world.

The Gothenburg IASPIS-group consists of representatives from Göteborgs Konsthall, Valand Academy, Röhsska, Göteborgs Konstmuseum, GIBCA, Röda Sten, HDK, Gallery Four, Gallery 54, Konstepidemin, as well as Gallery Box that is currently acting as Convener of the group.

Venue

Galleri Box