We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
22
APR

Watching making. Boklansering på Galleri F 15

15:00
16:00
Norwegian Crafts
Event organized by Norwegian Crafts

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

BOKLANSERING PÅ GALLERI F 15 22. APRIL KL. 15.00
(Scroll down for english version)

Velkommen til lansering av boken "Watching making" og samtale mellom Dr. Stephen Knott (UK) og Grant Gibson (UK).

Søndag 22. april kl. 15.00
I Naturhuset på Alby/Galleri F 15
Kaffe og Albykringle serveres

"Watching making" inkluderer essays av prominente skribenter og forskere i kunsthåndverk og designfeltet. Publikasjonen stiller spørsmål til verdien, attraksjonen og etiske implikasjoner av å se på kunsthåndverk i prosess, enten live eller formidlet gjennom ulike film/video teknikker. Hva lærer vi som publikum av å se på håndverksprosessen, og hva er konsekvensene for kunsthåndverkeren?

Stephen Knott er skribent og forsker i kunsthåndverkteori og historie, og foreleser ved Kingston University. Han er redaktør for Watching making. Publikasjonen er publisert til utstillingen Tendenser 2018 – Give it time, kuratert av Knott for Galleri F 15.

Grant Gibson er redaktør for Craft Magazine og driver Craft Magazine podcast Book club.

Lydopptak fra samtalen blir tilgjengelig for en episode i Book Club podcast.

"Watching making" inhold:
Stephen Knott «Give it Time/Watching Making»
Gareth Williams «Homo Performans»
Julia Bryan-Wilson «WORN: On Time-Based Craft»
Ann-Sophie Lehmann «Crafting Showing Making. Contemporary Process Films for Craft, Art, and Design»
Glenn Adamson «Warp Factors: Craft at High Speed»
Daniel Peltz Interviewed by Helen Scragg «Performing Labour: Daniel Peltz»

Utgiver: Punkt Ø-Galleri F 15 & Momentum
Redaktør: Dr. Stephen Knott
Grafisk: Provinsen AS
Layout: Mari Kolsrud Hustoft.
Oversetting og korrektur: Tekstbyrået

-----------------------------------------------------------------------------
BOOK LAUNCH AT GALLERI F 15 22 APRIL 3 PM

Welcome to book launch of "Watching making" and conversation between Dr. Stephen Knott (UK) and Grant Gibson (UK).

Sunday 22 April at 3pm
The Naturhuset at Alby / Galleri F 15
Coffee and Alby pastries are served

"Watching making" includes short essays by prominent writers and researchers in the field of contemporary craft and design. The publication questions value, attraction and ethical implications of watching craft in process, either live, or mediated through various film/video techniques. What do we learn as audience from viewing craft in process, and what are the implications for makers?

Stephen Knott is a writer and researcher in craft theory and history, and lecturer at Kingston University. He is the editor of Watching making. The publication is published in connection with the exhibition Tendenser 2018 - Give it time, curated by Knott for Galleri F 15.

Grant Gibson is a design, craft and architecture writer, editor of Craft Magazine and runs the Crafts Magazine’s podcast Book Club.
Audio recording from the conversation will be edited for a Book Club podcast episode.

"Watching making" contents:
Stephen Knott «Give it Time/Watching Making»
Gareth Williams «Homo Performans»
Julia Bryan-Wilson «WORN: On Time-Based Craft»
Ann-Sophie Lehmann «Crafting Showing Making. Contemporary Process Films for Craft, Art, and Design»
Glenn Adamson «Warp Factors: Craft at High Speed»
Daniel Peltz Interviewed by Helen Scragg «Performing Labour: Daniel Peltz»

Publisher: Punkt Ø-Galleri F 15 & Momentum
Editor: Dr. Stephen Knott
Graphic Design: Provinsen AS
Layout: Mari Kolsrud Hustoft
Translation and proof: Tekstbyrået