We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
25
MAY

Brecshit - Bara Caws

19:30
22:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Mae teulu Doris Morris wedi bod yn ffarmio
yn Bryn-Cwd-yr-Arian ers canrifoedd, ond yn
dilyn canlyniad y bleidlais Brexit mae Doris
druan wedi gorfod arall-gyfeirio.
Bellach mae hi'n rhedeg clinig therapiwtig a hafan i
bobl gyda bob math o broblemau. A fydd rhedeg
busnes o'r fath yn cadw'r blaidd o'r drws? A fydd
Doris yn llwyddo i gadw ei hetifeddiaeth? A pha mor
iachus ydy 'colonic irrigation' i rywun mewn
gwirionedd? - Cawn weld!
Gwahoddwyd rhai o hoelion wyth sioeau’r
gorffennol i gyd-sgwennu’r sgript yn ogystal a
gwahodd un aelod bach newydd i gyd-weithio
gyda’r llewod yn eu ffau. Manon Ellis yw’r ferch eofn
honno, ac mae hi, Iwan Charles, Llyr Evans a
Gwenno Ellis Hodgkins eisoes wedi bod yn
sgriblo’n ddygn dan lygad barcud John Glyn Owen,
fydd yn ei chyfarwyddo. 4 actor ond degau o
gymeriadau - llond bol o chwerthin, tynnu coes (a
blewyn o drwyn), dychan a maswedd (mae’n siŵr!)
Cynhyrchiad trwy gyfrwng y Gymraeg
Canllaw Oed 18 +

_____________


Doris Morris’s family has been farming at
Bryn-Cwd-yr-Arian for generations, but
following the Brexit referendum, poor Doris
has had to find alternative means of making
ends meet.
By now she is running a therapeutic clinic which is
also a haven for people with all sorts of problems.
Will this new business venture keep the wolf from
the door? Will Doris succeed in securing her
inheritance? And how healthy is colonic irrigation if
truth be told? - We’ll see!
A new Club Show - a brand unique to Bara Caws in
the world of Welsh language theatre. This time
around we’ve invited some stalwarts of the genre,
along with one unsuspecting newbie, to co-write the
script. So Iwan Charles, Manon Ellis, Llyr Evans and
Gwenno Ellis Hodgkins have already been
scribbling away under the eagle of eye of John Glyn
Owen, who takes on the role of dramaturg and
director. 4 actors but tens of characters — lots of
laughter, provocation, satire and, most definitely...
filth!
This is a Welsh language production
Age guidance 18+
to Bara Caws in
This time
of the genre,
to co-write the
Ellis, Llyr Evans and
been scribbling
away under the eagle of eye of John Glyn Owen, who
takes on the role of dramaturg and director. 4 actors
but tens of characters - lots of laughter, provocation,
satire and, most definitely... filth!
This is a Welsh language production