We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
18
MAY

Mediator rodzinny – szkolenie specjalistyczne.

09:30
17:00
Centrum Szkoleń Prawnych
Event organized by Centrum Szkoleń Prawnych

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

***MIEJSCE:
Gdańsk

***TERMIN:
18 maja 2018 r. – piątek (godz. 9.30-17.00)

***PROWADZĄCY:
dr Grzegorz Frączek / r. pr. Michał Galiczak

***CEL I ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych wykonywaniem funkcji mediatora rodzinnego oraz stosujących prawo rodzinne w praktyce.

Wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas szkolenia mogą być także wykorzystywane na wielu innych polach działalności zawodowej.

***PROGRAM SZKOLENIA:

I Strategie i techniki mediacyjne stosowane w mediacjach rodzinnych:

W ramach tego bloku szkoleniowego zostaną zaprezentowane sposoby prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych oraz techniki stosowane w warsztacie pracy mediatora.

II Rodzaje (obszary) mediacji rodzinnych

Mediacje w sprawach o ustalenie kontaktów
(ustalenia co do miejsca zamieszkania, realizacja kontaktów, sposoby regulowania kontaktów, kontakty z dziadkami i nowymi partnerami.)

Mediacje w sprawach o alimenty
(sposób ustalania alimentów, alimenty w formie określonych świadczeń rzeczowych, lokaty i produkty ubezpieczeniowe jako forma alimentów, podwyższenie oraz obniżenie alimentów.)

Mediacje w sprawie o rozwód
(kwestia winy w zakresie rozpadu małżeństwa, władza rodzicielska, kontakty
z dzieckiem, korzystanie ze wspólnego mieszkania.)

III Warsztat umiejętności praktycznych z zakresie mediacji (tzw. symulacje mediacji).

W ramach szkolenia zostanie przeprowadzony warsztat umiejętności praktycznych (symulacje mediacji). Każdy z Uczestników szkolenia będzie miał możliwość wystąpienia w roli mediatora lub uczestnika mediacji rodzinnej. Symulacja mediacji będzie prowadzona w oparciu o scenariusz przygotowany na podstawie stanów faktycznych spotykanych w pracy mediatora rodzinnego.

IV Ugody w sprawach rodzinnych

W ramach tego bloku szkoleniowego Uczestnicy zostaną przygotowani teoretycznie oraz praktycznie do konstruowania ugód w sprawach rodzinnych. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość indywidualnego zredagowania postanowień ugody mediacyjnej, które zostaną następnie merytorycznie skonsultowane z prowadzącym. Prowadzący będzie zwracał uwagę na poprawność i wykonalność treści ugody mediacyjnej oraz jej zgodności z prawem.

* Program został opracowany na postawie ponad 10-letniego doświadczenia w prowadzeniu mediacji w sprawach rodzinnych przez prowadzących.


***MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe materiały szkoleniowe.

***CERTYFIAKT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

***KONSULTACJE POSZKOLENIOWE:
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

***KOSZT:
550 zł + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz konsultacje poszkoleniowe]

***ZGŁOSZENIA:
– można dokonać z pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod poniższym linkiem:
http://spcentrum.pl/szkolenie/gdansk-r/

(lub)
– można przesłać na adres e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub)

- można dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 maja 2018 r.

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

***STRONA INTERNETOWA:
http://spcentrum.pl/szkolenie/gdansk-r/