We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
29
MAR

Skupščina Društva Za Realitetno Terapijo Slovenije

17:00
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Vabimo vas, da se udeležite redne skupščine Društva za realitetno terapijo Slovenije, ki bo v četrtek, 29.3.2018 ob 17:00 uri na Gimnaziji Ledina, Resljeva 12, Ljubljana.

Predlagani dnevni red skupščine DRTS:
1. Otvoritev in pozdrav predsednika društva
2. Sprejem dnevnega reda
3. Volitve delovnega predsedstva
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Pregled in potrditev zapisnika skupščine 7.3.2017
6. Poročilo predsednika DRTS o delu društva v letu 2017
7. Poročilo računovodkinje o finančnem poslovanju društva za leto 2017
8. Poročilo Odbora društvenega nadzora in poročila Komisije za pritožbe
9. Določitev višine članarine za leto 2018
10. Program dela za leto 2018
11. Razrešitev člana izvršnega odbora
12. Volitve novega člana izvršnega odbora
13. Imenovanje blagajničarke
14. Sprememba Pravil društva
15. Razno

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite preko elektronske pošte na: drustvo.rt@gmail.com