We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

Skolebestyrelsesvalg - valgmøde

19:00
20:30
Glamsbjergskolen
Event organized by Glamsbjergskolen

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Der afholdes valgmøde på Glamsbjergskolen d. 4. april 2018 kl. 19 i centralrummet.
Valgperioden er 4-årig, og går fra 1. august 2018 til 31. juli 2022.
Der skal vælges 7 forældrerepræsentanter til Skolebestyrelsen.
Alle forældre kan vælges og har stemmeret, hvis de har forældremyndighed over børn indskrevet på skolen. Er man i tvivl, om man er valgberettiget eller kan stemme, kan man henvende sig til skolens kontor, og se om man er optaget på valgliste.
Forældre til elever, der er indskrevet på Glamsbjergskolen pr. 1. august 2018 (gælder også foræl-dre fra Gummerup og Verninge skole) kan vælges og har stemmeret.
Der kan afholdes fredsvalg, såfremt der kun indkommer en liste med mindst 7 kandidater i priori-teret række – de 7 første på listen er valgt til skolebestyrelsen – de resterende er suppleanter.
Opstillingslister skal være afleveret til skolens kontor senest d. 9. april kl. 12. Endeligt valg afholdes den 24. april kl. 17-18.