We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
19
APR

Urdd Fundraiser

19:00
23:00
The globe at hay
Event organized by The globe at hay

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

A fundraiser for the Urdd, the Welsh eisteddfod for young people, which will be held in our area in May 2018.
Music by Kizzy Crawford, a Bajan-Welsh singer songwriter, fusing folk, soul, indie and jazz.
"Real talent" Huw Stephens, BBC Radio 1 "Wonderful" Richard Coles, BBC Radio 4
"A star in the making. Not only a great songwriter but also an experienced, polished performer." Stereoboard
"She's overflowing with a comfortable self-confidence and has every right to be" Big Issue
A Welsh speaker with Bajan heritage, 20 year old Kizzy Crawford's solo career began just a few years ago. In that time, Kizzy has developed an increasing sophistication to her songwriting and performance, which is complimented by her soaring voice that boasts both range and charisma.
Her ambition as a black Welsh artist is to make her mark by fusing bilingual soul-folk jazz and she's already getting recognition for her work with airplay on BBC Radio 1, BBC 6Music, BBC Radio 4, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru as well as live TV performances on S4C, Children in Need for BBC 1 and the 6 Nations advert campaign. Kizzy won the 'Brwydr Y Bandiau' at the National Eisteddfod 2013. She also won a Welsh Singer-Songwriter competition receiving money to record her first EP 'Temporary Zone' with Amy Wadge (Ed Sheeran 'Thinking Out Loud' co-writer).
Not to be missed!
Y silwriaid: Traditional Welsh folk from Cwmtawe. Join Geraint Roberts on the pipes and Caradog Jones on the harp for some unique tunes, songs and stories.
Supported by local musicians performing Welsh folk.
A bowl of delicious cawl is included in the price of your ticket.
Noson werin i godi arian ar gyfer yr Urdd, yr eisteddfod Gymreig i bobl ifanc, a gynhelir yn ein hardal ni ym mis Mai 2018.
Cerddoriaeth gan Kizzy Crawford, Cymraes-Bajan sydd yn perfformio gerddorion werin, soul, indie a jazz. Dechreuodd Kizzy Meriel Crawford o 18 mlwydd oed gyrfa solo ddim ond dwy flynedd yn ôl. Mae'r siaradwr Cymraeg gyda wreiddiau yn Bajan, wedi datblygu soffistigeiddrwydd cynyddol yn ei gyfansoddi a pherfformiad yn ystod y cyfnod ac mae hyn yn cael ei ategu gan ei lais cynyddol sy'n ymffrostio gyda ystod a charisma .
Ei huchelgais fel artist du Cymreig yw gwneud ei farc trwy ffiwsio 'soul'/jazz dwyieithog ac mae hi eisoes yn cael cydnabyddiaeth am ei gwaith gyda'i cherddoriaeth yn cael ei chwarae ar BBC Radio Wales, Radio Cymru yn ogystal â pherfformiadau fyw ar S4C. Enillodd Kizzy cystadleuaeth Brwydr Y Bandiau yn Eisteddfod Genedlaethol 2013, yn sicrhau iddi Wobr o slot ar Faes B yn ogystal â gwobr ariannol o £1000. Hefyd, enillodd Kizzy y gystadleuaeth Canwr/cyfansoddwr Merthyr a Rhondda Cynon Taf 2012 ac yna derbyniodd gwobr ariannol i recordio gyda Amy Wadge (gyd-gyfansoddwraig Ed Sheeran a Lewis Watson, wedi llofnodi i Gerddoriaeth BDI).
Cerddoriaeth werin draddodiadol a Chymreig gan ddou o frodorion Cwmtawe. Ambell i gan, ambell i alaw ac ambell i stori gan Geraint Roberts ar y pibau a Caradog Jones ar y delyn.
Wedi gefnogi gan gerddorion lleol yn perfformio werin Chymreig.
Cynhwysir powlen o gawl blasus ym mhris eich tocyn.
£8 entry / mynediad £8