We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
JUL

Practical Beekeeping Sessions / Sesiynau Ymarferol Cadw Gwenyn G

18:30
21:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Five weekly practical sessions in the Garden's Bee Garden, opening hives and learning effective hive assessment. Followed by classroom sessions evaluating the inspections and learning about the beekeeping year. Whether you're a beginner or an improving beekeeper, develop your confidence in carrying out and evaluating hive inspections.

£150 (£135 for Concessions & Garden Members) Call 01558 667150 to book.

https://botanicgarden.wales/visit/whats-on/sesiynau-cadw-gwenyn-ymarferol-5-wythnos-tymor-yr-haf/

🐝 🐝 🐝

Pum sesiwn ymarferol wythnosol yng Ngardd Gwenyn yr Ardd, yn agor y cychod gwenyn a'n dysgu sut i'w hasesu'n effeithiol. Wedi'i ddilyn gan sesiynau dosbarth yn gwerthuso'r arolygiadau gan hefyd ddygsu am y flwyddyn cadw gwenyn. P'un a ydych chi'n ddarpar neu un sy'n gwella, gallwch ddatblygu'ch hyder wrth gynnal archwiliadau'r cychod gwenyn.

£150 (£135 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) Ffoniwch 01558 667150 i archebu.

https://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/sesiynau-cadw-gwenyn-ymarferol-5-wythnos-tymor-yr-haf/