We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
10
AUG

Grub Kitchen Pollinator Feast / Gwledd Beillwyr

18:30
22:00
Dr Beynon's Bug Farm
Event organized by Dr Beynon's Bug Farm

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

This vegetarian feast is a celebration of pollinators. All food on the menu, (except food showcased on one table), will have been pollinated by insect pollinators, showing just how important to us they are and how boring our diets would be without them! The feast is served buffet style, just grab a plate and dive in!
Doors open 6:30pm, food from 7:00pm
£19 adults, £15 children
Booking essential: 07986 698169

The project has been funded via the Welsh Government’s Tourism Product Innovation Fund which aims to encourage new innovative product ideas working in partnership which will have a greater impact and attract more visitors.
.............................................................................................................

Mae’r wledd lysieuol yma’n ddathliad o bryfed sy’n peillio. Bydd popeth ar y fwydlen (ar wahân i fwyd wedi’i arddangos ar un bwrdd) yn fwyd sydd wedi’i beillio gan bryfed sy’n peillio gan brofi eu pwysigrwydd i ni a pha mor ddiflas y byddai’n deiet hebddynt! Gweinir y wledd ar ffurf bwffe, gafaelwch mewn plât ac ewch amdani!
Drysau ar agor 6:30yh, bwyd o 7.00yh
£19 oedolion; £15 plant
Archebu’n hanfodol 07986 698169

Mae'r prosiect wedi cael ei ariannu drwy Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru sy'n anelu at annog syniadau cynnyrch arloesol newydd trwy weithio mewn partneriaeth er mwyn cael mwy o effaith a denu mwy o ymwelwyr.

Venue

Grub Kitchen