We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
17
APR

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

13:00
16:15

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Glavni vir objavljenih podatkov o podjetjih sta nedvomno bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.

Kaj prikazujeta, kako ju beremo in razumemo, pa je odvisno od tega, kakšno je naše poznavanje postavk BS in IPI. Skratka, dober vodja (direktor, lastnik, komercialist) mora za uspešno vodenje obvladati tudi osnovno poznavanje računovodskih izkazov.

Z udeležbo na seminarju

boste lažje razumeli, kaj je BILANCA STANJA (BS) in kaj IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI) ter razliko med njima,

boste podrobno obdelali osnovno načelo bilance stanja; AKTIVA=PASIVI,

boste dobili odgovor o tem, kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja,

se boste naučili , kako izračunati premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala,

boste izvedeli, zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi ,

boste obdelali vpliv izbrane metode vrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev na bilanco stanja (novi SRS 2016),

boste dobili odgovor na vprašanje ali ste s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokrili svoje kratkoročne obveznosti

boste dobili odgovor na vprašanje Čigavo je premoženje in kako izračunamo kapital podjetja,

boste opozorjeni na to, kaj od 1.1.16 vključuje podjetnikov kapital,

boste dobili odgovore na vprašanja, kaj so REZERVE, kaj so REZERVACIJE in kaj VEZANE REZERVE,

boste dobili odgovor na vprašanje, Kaj banki »pomeni« velikost kapitala in zakaj je pomembna njegova struktura,

boste prejeli odgovor na vprašanje, ali je možnoda imam dobiček, kljub temu, da imam vseskozi likvidnostne težave,

boste obravnavali Bilančni dobiček ter se seznanili s kazalnikom likvidnosti.

Vabljeni!