We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
19
APR

Arkeologikafé - Maritim arkeologi

17:00
21:00
Håndverkeren
Event organized by Håndverkeren

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Denne gangen blir det en helaften med maritim arkeologi, hvor vi får besøk av både Elling Wammer (arkeolog ved Norsk maritimt museum) og Christer Westerdahl (emeritus professor NTNU).

Programmet for kvelden starter derfor denne gangen kl. 18.00:
- Maritimt liv som ett landskap, Christer Westerdahl
- Maritim arkeologi i Agder - 2017: en vrakodyssé. Elling Wammer

MARITIMT LIV SOM ETT LANDSKAP.
Maritim arkeologi kan sägas bestå av två principella beståndsdelar: skeppsarkeologi och landskapsarkeologi. Länge fungerade i huvudsak bara det förstnämda som ledstjärna. Christer Westerdahl introducerade begreppet det maritima kulturlandskapet i slutet av 1970-talet. Efter hand kom det att bli ett internationell forskningsinriktning som snarare lägger tonvikten vid landskapet än vid själva skeppsvraken, även om dessa i högsta grad är en del av detta landskap. Ett enskilt skeppsvraks historia kan också vara en katalysator i analysen av det lokala landskapets historia både före och efter det hamnade på den plats där det nu ligger.

Det maritima kulturlandskapet omfattar i materiell mening skeppsvrak sjömärken, hamnar och en rad andra lämningar. Men det andra momentet i kulturlandskapet vid havet, där en ny tyngdpunkt lades av föredragshållaren under hans tid vid fylkeskommunen i Kristiansand 2003-2005, är lika viktigt för förståelsen av det förgångna sjölivet, nämligen det kognitiva, upplevda landskapet. Här spelar immateriella lämningar en viktigare roll, som ortnamn, uppteckningar och muntlig tradition. Avsikten är ju att skildra och göra förståeligt livet och hur det uppfattades av sina utövare i förgången tid. Därav titeln på fördraget maritimt liv som ett landskap.

EN VRAKODYSSÉ.
2017 har vært et interessant år for Norsk Maritimt Museums marinarkeologi i Vest-Agder. Sjelden har vi opplevd et år med så mange spennende undersøkelser og nye oppdagelser av skipsvrak. Funnene har gitt oss en reise gjennom Sørlandets sjøfartshistorie. I dette foredraget vil vi ta tilhørerne med på turen.

NB: Foredragene starter 18.00 denne gangen.
Velkommen!