We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
13
APR

Hellinger Családállítás

17:00
21:00
Hétholdház
Event organized by Hétholdház

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

http://www.hetholdhaz.hu/hellinger-fele-csaladallitas

CSALÁDFELÁLLÍTÁS, RENDSZERFELÁLLÍTÁS – magánszemélyeknek, cégeknek, vállalkozásoknak Horváth Melinda terapeutával (+36)20254821

- Április 13-án, pénteken 17.00-21.00 óráig
- Április 22-én, vasárnap 10.00-17.00 óráig
- Május 11-én, pénteken 16.30-21.00 óráig
- Június 2-án, szombaton 10.00-17.00 óráig
- Június 15-én, pénteken 16.30-21.00 óráig
- Egyéni állítások időpont egyeztetéssel.

Bejelentkezés szükséges!

Ha úgy érzed, valami nem működik az életedben, pedig mindent beleadsz..
Az életed bármely területén…

- párkapcsolat – társas kapcsolatok
- munka – önmegvalósítás
- gyermekvállalás – egészség – külső megjelenés – komfortérzet
- ösztönszféra – szexualitás… stb.

HA ÚGY ÉRZED, MOST TÉNYLEG VÁLTOZTATNOD KELL:

AKKOR CSALÁDÁLLÍTÁSRA VAN SZÜKSÉGED!

Van választásod!

Sokan hozzászoktak ahhoz a gondolathoz,hogy valaki (vmi) a sorsunkat irányítja.De közben ez a valaki (vmi) minden ember rendelkezésére bocsájtja a legerősebb energiát amely a világegyetemben található és képes a sorsát alakítani annak aki uralja, de képes létrehozni új csillagrendszereket is.

Ennek az energiának a neve: EMBERI GONDOLAT.

Ha azt gondolod,hogy tudsz változtatni az életeden, akkor igazad lesz. Ha nem hiszed, akkor is igazad lesz, mert azt fogod teremteni, amit gondolsz!

A családállításokon a sors erői segítenek abban, hogy tovább léphess egy adott problémádon.
A kérdés az, hogy szeretnél-e változtatni rajta.
Boldogságod kulcsa nálad van, csak használni kell!

Szeretettel várok minden érdeklődőt:
Horváth Melinda terapeuta (+36)202548215

"Ha képesek vagyunk elfelejteni előítéleteinket, megtanult tárgyi tudásunkat, s helyet tudunk adni annak a valóságnak, a megnyilvánulására, amely ezeken felül áll, akkor a legvégső ok kerül felszínre" (Bert Hellinger: A forrás nem kérdi, merre visz az útja)

A szellemi családállításkor pontosan ez az alapállás.

A terapeuta, vagyis a mezőőr félreteszi a fizikai érzékeléséből adódó érzékelését, megnyílik az elmén, ego-n túli valóság.

Bert Hellinger "Nagy Léleknek" nevezi el azt a teret, melyből kiemelkedik, megmutatkozik az az erő, mely az egyesítő mozgásokat irányítja.

Terapeutánkkal, Horváth Melindával készült riport a Nők Lapja Cafe-ben:

http://www.nlcafe.hu/lelek/20140810/szellemi-csaladallitas/

"Bert Hellinger a klasszikus családállításból kiindulva a lélek mozgásán át jutott el a szellemi családállításig.

A szellemi családállítás, a Hellinger Sciencia® keretein belül levédett tudományág. Esszenciáját tekintve itt arról van szó, hogy a családállító átadja az irányítást annak az Erőnek, mely pontos útmutatást ad a kliensnek arról, hogy hogyan tud a kevesebből a többe jutni.

Megélésünk szerint Bert Hellinger egy olyan dimenzióba emelte a családállítást, ahol, mint konkrét, gyakorlati megtapasztaláson alapuló módszer összekapcsolódik azzal, amit Eckhart Tolle a övetkezőképpen fogalmaz meg: „mindig is egy ugyanazon tanítás létezett, még ha időről időre különböző formákban jelent és jelenik meg”. (Eckhart Tolle in A Most hatalma)

Azaz összhangba kerülni Azzal, ami az elmén túl van.

A szellemi családállítás rajtunk „átfolyva” a szellemi energiaállítások formájában jelent meg.

Megtapasztaljuk minden egyes szellemi energia állítás során azon kapukat, melyek megnyílnak ahhoz, hogy minden résztvevő (kliens, képviselő, résztvevők, mezőőr, azaz családállító) különböző mértékben és formákban kapcsolódhasson a Megnyilvánulatlan világgal.

Számunkra minden egyes szellemi energiaállítás lehetőség arra, hogy megnyíljunk ennek a világnak, hogy minden egyes alkalommal egyet lépjünk az önfeladás és az ellenállás nélküli befogadás fele.

Ebből a nézőpontból tekintve a szellemi családállítás nemcsak egy terápiás eszköz, hanem egy szellemi útmutatás a mindennapok megéléséhez, mivel alapvetően az elfogadás és az elengedés minőségeiről van benne szó.

Ezen minőségek pedig átlépik a terápiás kereteket, hiszen jelen vannak minden pillanatban, minden élethelyzetben. Szellemi életút programunk a szellemi családállítás alap pillérei és a hétköznapok megélésének átfedési lehetőségeinek megtapasztalását kínálja." Dabat Jean Tünde

Bert Hellinger megfigyelése, hogy „létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain.

Az élet olyan, mint egy piramis. Fenn, az egészen kicsi kis csúcson zajlik minden, amit haladásnak, történelemnek nevezünk. Lenn, a mélységben a jövő és a múlt összemosódik. Ott csak tér van, idő nincs.

Néha előáll olyan helyzet, melynek során kapcsolatba kerülünk ezzel a mélységgel. Ilyenkor valamilyen rejtett rendszert ismerünk fel benne és lelkünk valami nagyobb méretű irányába képes elmozdulni."

A családfelállítás ebből a mélységből, mezőből jeleníti meg képviselőkkel a család erőterét addig a határig, amíg azt érzékelni képes. A végső határ természetesen a végtelen, a családfelállításnál általában öt-hat generáció erőtere jelenik meg.

A családfelállítás a családi lélekben uralkodó törvények felismerése és elismerése

Sérülnek a családi rendszer törvényei például:

- ha valaki a családi rendszerből hiányzik, mert kitagadták vagy elfelejtették, és ezért a következő nemzedékek nem tudnak róla;
- ha valakinek a sorsát nem tisztelik, elfogadhatatlannak tartják (gyilkosság, öngyilkosság, homoszexualitás, lezüllött élet, stb);
- ha valaki fogantatáskor ikerterhességnek indul, de a másik magzat néhány hetesen elhal és az illető egyedül születik meg;
- ha valaki azt hiszi, hogy a testvéri sorban ő a második, de valójában a harmadik, egy házasságon kívül született és eltitkolt testvére által, így a rendszerben nem a saját helyén áll;
- ha az egyedül maradt szülő mellől hiányzó házastársat helyettesíti a gyermek; stb.

A rendszer a saját törvényeinek fenntartása, illetve megsértésük esetén a rendeződés érdekében úgy irányítja a tagjait, hogy azok nincsenek ennek tudatában. Így fordulhat elő például, hogy valaki, akinek saját oka nincs rá, valamelyik nehéz sorsú felmenője sorsát éli újra. Olyan, mintha tudattalanul fogadalmat tett volna a családtagnak, akit talán nem is ismer:

″Annyira szeretlek, hogy osztozom a sorsodban!″
vagy
″Inkább meghalok én helyetted, hogy te élhess.″
stb.

A családfelállítás foglalkozáson az ilyen tudattalan fogadalmat jelenítjük meg. Azzal, hogy a fogadalom napvilágra kerül, lehetőség nyílik rá, hogy feloldódjék.

A fogadalom miatti kötődés felismerésével és feloldásával másként láthatjuk az életünket nehezítő bajokat, betegségeket, kudarcokat. Amennyiben pedig a nehéz sorsot a tulajdonosánál hagyjuk, a kötődés fenntartására fordított életenergiánkat a továbbiakban a saját életünkben használhatjuk.

Az oldódás akár azonnal, katartikusan is bekövetkezhet, esetenként pedig fokozatosan, hosszabb idő alatt történik meg.
A kötődés felismerése már önmagában is változást hoz, már soha többet nem lesz olyan, mint előtte.

"A családfelállítás, mint alternatív családterápia

Szondi Lipót magyar pszichiáter (1893-1986) már a múlt század elején, a Sorsanalízis című művében utal az ősök kényszerítő erejére, a családi tudattalanra. 1937-ből származó definíciója szerint a sors nem más, mint a bennünk meglévő ősöktől, vérrokonoktól származó választási kényszer – szerelemben, barátságban, foglalkozásban, betegségben és halálban. A választásainkban tehát rejtett, öröklött biológiai tényezőknek, a génjeinknek vagyunk kiszolgáltatva.
Bert Hellinger a sorsunkat meghatározó személyek közé sorolja a családhoz tartozó „idegeneket” is, például az eljegyzett, de elhagyott menyasszonyt, vőlegényt, a háborús bajtársat –, mindazokat, akik a család sorsában jelentős szerepet játszottak távozásukkal.

Szondi szerint a kényszersors tudatossá tétele a sorsválasztás nélkülözhetetlen feltétele, mert „aki nem maga választ, annak nincs saját, személyes sorsa sem.” A Hellinger-terápia lényege és eredményességének kulcsa, hogy segítségével az eddig nem ismert, tudattalan mechanizmusainkat – az egész lényünket nagymértékben meghatározóválasztási kényszereinket – tudatossá téve új életminőségre teszünk szert.

Mind Szondi, mind pedig Hellinger a szabadságot, a választott sorsot állítják szembe a kényszersors rabságával.Munkásságuk célja, hogy az egyén a sorsában felismerje a lehetőségeit, felszabadítsa saját magát és teljesebbé tegye az életét.

A lényegi különbség Szondi és Hellinger között a kényszersors megközelítésében van. Szondi a kényszersors okát az ősöktől felénk irányulóan, Hellinger tőlünk feléjük irányulóan közelíti meg. Megfigyelése szerint mi magunk vállaljuk fel odatartozásunkból fakadó tudattalan szeretetünkkel. Mintegy hűtlennek éreznénk magunkat, ha nem vállalnánk fel a nehéz sorsot. A népünkhöz, a klánunkhoz, a családunkhoz, a szüleinkhez való tartozás tudattalan szeretete kényszerít önsorsrontó cselekedetekre. Az a mágikus gyermeki képzet is segít ebben, hogy ezzel segítünk nekik. Ennek a bennünk lévő tudattalan szeretetnek a felismerése és tudatosítása transzformája át a kényszert választási lehetőséggé.

Venue

Hétholdház