We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
18
APR

Informasjon til entreprenører om oppdrag som kommer

11:30
14:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Møtet varer fra 12-14. Serveres pizza fra kl. 11:30.

Informasjon til entreprenører i regionen om:
1) Árrans utbyggingsplaner.
2) Oppdrag som blir lyst ut i månedsskiftet april/mai 2018.

Prosjektleder Martin Rimpi fra Árran Lulesamisk senter vil informere under pkt. 1 og oppdragsleder Mads Holstrøm, rådg. ing Rambøll, vil informere under pkt. 2.

Pkt. 2 omfatter i hovedsak flg. delprosjekter:
- Utvidelse parkeringsplass og ATV-vei til fjæra.
- Nytt barnehagebygg på ca. 328 m2 BTA inkl. uteområde.
- Utvidelse 0. etg. i hovedfløyen ca. 65 m2 BTA for kunstmagasin.

Det vil bli byggherrestyrt entrepriseform, nærmere informasjon vil bli gitt på møtet. Det vil bli tatt forbehold om finansiering.

Velkommen! Spørsmål kan rettes til prosjektleder Martin Rimpi på 99 50 61 95.