We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
06
APR

Artist Talk med Gabriel Mestre Arrioja

18:30
19:30
Havremagasinet
Event organized by Havremagasinet

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Gabriel Mestre Arrioja är skribent, konstnär, filmare och oberoende curator. Titeln på föreläsningen är "Mexican Hairless Dog's Revolution", där han tar upp hur den koloniala rasismen har seglat i det mexikanska samhället sedan 1600-talet i form av nationella statliga institutioner som försöker radera, neutralisera eller folklorisera alla former av inhemsk kunskap.

Mestre Arrioja arbetar med icke-linjära projekt för att alstra en epistemologisk produktion som förenar konstnärliga praktiker, kunskap om Amerikas första nationer, de avantgardistiska konströrelsernas historia och begrepp från kritiskt tänkande. Hans projekt lokaliserar olika metoder för deltagande och samarbete med individer och grupper som alienerats av Kapitalismen och andra produktionssystem, och förespråkar bland annat avkoloniseringen, utövande av institutionell kritik, stärkandet av medborgerliga rättigheter och byggandet av alternativa och solidariska ekonomier.

Sedan 2002 har han i egenskap av oberoende, självförsörjande och frilansande curator drivit ett antal olika projekt. Han har främst verkat inom samtidskonst och visuell kultur men även inom antropologi och miljövetenskap. Han har samarbetat med ett urval institutioner (publika, privata och personliga) i Europa och Asien, samt i Nord- och Sydamerika, organiserat utställningar, publikationer och publika program i länder som Island, Japan, Tyskland, Danmark, Sverige, Österrike, Kuba, Colombia och Mexico. På senare tid har hans curatoriska forskning och verksamhet erhållit stöd från olika internationella stiftelser, program och institutioner som Statens Kunstfond i Danmark, CCA Estonia, CAC Vilnius, Icelandic Art Center, IFA, Goethe Institute, Austrian Cultural Forum och Jumex Foundation, bland andra. Han är grundare av the Curatorial Residency In Mexico (CRIMEX), the project space Surplus Int. och den ideella organisationen Artenación.

Föreläsningen är ett samarbete mellan IASPIS, Resurscentrum för konst Region Norrbotten och Havremagasinet.

Föreläsningen kommer att vara på engelska.

Fritt inträde

________________________________________________________________

Gabriel Mestre Arrioja is a writer, filmmaker and independent curator. The title of the talk is "Mexican Hairless Dog's Revolution" in which he addresses how the colonial racism has prevailed in Mexican society since the 16th hundreds under the form of National State Institutions trying to erase, neutralize or folklorize all forms of indigenous knowledge.

Arrioja works with non-linear projects to generate different epistemological production that reunites artistic practices, the knowledge of the First Nations of the Americas, the history of the avant-garde art movements and notions from the critical thinking. His projects are to find different schemes of participation and collaboration with individuals and groups alienated by Capitalism and other production systems, promoting, among other things: aims of decolonialization, the exercise of institutional criticism and civil rights empowerment and the building of alternative and solidarian economies.

Since 2002, he has managed several projects as independent, self-supported or freelance curator, his achievements have been developed mostly in the fields of contemporary art and visual culture but also within the anthropology and the biology sciences. He has collaborated with selected institutions (public, private and personal ones) in Europe and Asia, as well as in the Americas, showing his exhibitions, publications and public programs in a number of countries such as: Sweden, Japan, Germany, Denmark, Austria, Cuba, Colombia and Mexico. Recently, his curatorial research, mediation and management of projects have been benefited by different international programs and institutions such as: Danish Art Foundation, CCA Estonia, CAC Vilnius, IASPIS, Icelandic Art Center. IFA, Goethe Institute, Austrian Cultural Forum and Jumex Foundation, among others.

The talk is a collaborative event between the IASPIS, Resurscentrum för konst Region Norrbotten and Havremagasinet.

The talk will be in English.

Free entrance

Welcome!