We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Migration, ansvar och identitet

18:30
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Adolf Noreen-sällskapet håller årsmöte torsdagen den 12 april 2018 kl. 18.30 i Humanistiska teatern på Campus Engelska parken.

Efter mötesförhandlingarna håller prof. em Jan-Ola Östman, Helsingfors universitet, ett föredrag över ämnet Migration, ansvar och identitet: den tredje positionen hos bosnier i svenska Österbotten

Jan-Ola Östman diskuterar språkvetarens upp­gift och förhållande till begreppet ”ansvar” med utgångs­punkt i Karl Poppers syn på tolerans i hans storverk Det öppna samhället och dess fiender. Ansvar föreslås som ett alternativ till det som språkvetare för det mesta talar om som ideologi. Föredraget illustreras med data från fältarbete med första och andra gene­ra­tionens bosnier som kom till Närpes i Svensk­finland i början av 1990-talet och deras ut­maningar med att skapa sig en identitet i sitt nya dialektala språksamhälle, en konstruktion som tar sig uttryck i det som Homi Bhabha kallar en ”tredje position”.

Alla intresserade är varmt välkomna!