We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
07
JUN

Generalforsamling Frivillig Gulset

18:00
20:00
Hva skjer på Gulset?
Event organized by Hva skjer på Gulset?

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Det innkalles med dette til
GENERALFORSAMLING i foreningen Frivillig Gulset
som driver Gulset Nærmiljøsenter.
Torsdag 7. juni kl. 18.00 på Miljøkontoret, Gulsetsenteret
Generalforsamlingen er åpen for alle deltakere og frivillige medarbeidere i Gulset Nærmiljøsenter, mens representanter for medlemsorganisasjoner og enkeltmedlemmer som har betalt kontingent for 2018 innen Generalforsamlingen, har stemmerett.

Dagsorden:
1. Opprop av stemmeberettigede og observatører.
2. Valg av Ordstyrer, sekretær, protokollunderskrivere, tellekorps.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av Årsmeldinger 2015-2017
5. Godkjenning av revidert Årsregnskap 2015-2017
6. Virksomhetsplan for 2018-2020
7. Endring av Vedtekter. Se forslag fra styret.
8. Valg:
a) Inntil 6 styremedlemmer. Forslag til kandidater sendes styret innen 1. mai
b) Styreleder blant de valgte styremedlemmene
c) 2 varamedlemmer
Alle valg gjelder inntil 3 år eller til neste Generalforsamling.
9. Valg av revisor
10. Innkomne saker.
Forslag til saker som ønskes behandlet av Generalforsamlingen sendes styret på frivillig@gulset.org innen 1. mai.
Styret fremmer evnt. sakene for Generalforsamlingen med forslag til vedtak.
10. Aktuell informasjon (uten vedtak)

Vedlagt; Forslag til reviderte Vedtekter.

For styret i Frivillig Gulset

Lars Erik Finholt (styreleder), Gisle Lunde (daglig leder)
Lars.erik@gulset.org gisle.lunde@gulset.org