We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
24
APR

Koulutus järjestöjen turvallisuushenkilöille

17:00
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(Scroll for English)

"Miten toimia jos järjestösi tapahtumassa osallistuja ilmoittaa häirintätilanteesta, joku käyttäytyy aggressiivisesti tai hallituslainen saa paniikkikohtauksen? Mikä on tapahtumaturvallisuushenkilö ja miten tällaisen nimittäminen voi parantaa tapahtumien turvallisuutta?

HYY järjestää koulutuksen tapahtumaturvallisuushenkilönä toimimisesta piirissään toimiville järjestöille. Koulutukseen voi osallistua vaikka järjestö ei olisi tähän mennessä nimittänyt tapahtumiinsa erillisiä turvallisuushenkilöitä. Koulutuksessa käydään läpi yleisimpiä ongelma- ja vaaratilanteita ja opetellaan toimimaan hätätilanteen sattuessa. Koulutuksessa käydään myös läpi HYYn tapahtumissa noudatettavat turvallisuusperiaatteet, joista järjestöt voivat ottaa mallia omaan toimintaansa.

Koulutukseen voi osallistua kuka tahansa järjestön hallituksesta, mutta erityisesti suosittelemme koulutusta turvallisuushenkilönä toimiville, yhdenvertaisuusvastaaville sekä puheenjohtajistolle.

Koulutus on suomeksi.

MITÄ: Tapahtumaturvallisuuskoulutus järjestöjen turvallisuushenkilöille
MILLOIN: 24.4.
MISSÄ: Wilhemsson-sali, Uusi ylioppilastalo (Mannerheimintie 5 A, 5. krs)
KYSYMYKSET: Julius Uusinarkaus / julius.uusinarkaus@hyy.fi / +358(0)50 325 8041

Tapahtumatila ei valitettavasti ole esteetön. Mikäli tarvitset apua paikalle pääsyssä, ole yhteydessä järjestäjiin.

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/hyyturvallisuus

------------

Vad göra om en deltagare på föreningens evenemang anmäler en trakasserisituation, om någon beter sig aggressivt eller om en styrelsemedlem får en panikattack? Vad gör evenemangets säkerhetsperson och hur blir evenemanget säkrare om en sådan utses?
HUS ordnar en utbildning för sina föreningar om säkerhetspersonens uppgifter. En förening kan delta även om den inte hittills utsett några särskilda säkerhetspersoner för sina evenemang. På utbildningen går vi igenom de vanligaste problematiska och farliga situationerna och lär oss hantera nödsituationer. På utbildningen går vi också igenom de säkerhetsprinciper som iakttas på HUS evenemang och som föreningarna kan använda som modell för sin egen verksamhet.
Vem som helst från föreningens styrelse kan delta i utbildningen, men vi rekommenderar den särskilt för säkerhetspersoner, likabehandlingsansvariga och presidiemedlemmar.

Utbildning är på finska.

VAD: Utbildning i säkra evenemang för föreningarnas säkerhetspersoner
NÄR: 24.4
VAR: Wilhemssonsalen, Nya studenthuset (Mannerheimvägen 5 A, 5 våningen)
FRÅGOR: Julius Uusinarkaus / julius.uusinarkaus@hyy.fi / +358(0)50 325 8041
Tyvärr är lokalen inte tillgänglig med rullstol. Kontakta arrangörerna om du behöver hjälp med att ta dig dit.

---------

What should you do if a participant reports a case of harassment, someone acts aggressively or a board member has a panic attack in your organisation’s event? What do persons in charge of event safety do, and how can appointing one improve event safety?

HYY is organising a training session on acting as the person in charge of event safety for organisations that operate under HYY. You can participate in the session even if your organisation has not yet appointed separate persons in charge of safety for its events. In the training session, we will go through the most common problems and dangerous situations as well as how to react in case of emergency. We will also look at the safety principles used in HYY’s events, which organisations may base their own on.

Anyone from an organisation’s board may participate, but we especially recommend the training session for persons in charge of equality or event safety as well as the chairs.

The training is in Finnish.

What: Event safety training for persons in charge of safety in organisations
When: At 5.00 pm on 24 April
Where: At Wilhelmsson Hall in the New Student House (at Mannerheimintie 5A, 5th floor)
Questions: Julius Uusinarkaus / julius.uusinarkaus@hyy.fi / +358(0)50 325 8041

The facilities are unfortunately not wheelchair accessible. If you need help getting to the event, please contact the organisers.