We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

Prenos a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020

08:30
15:00
Národná sieť rozvoja vidieka
Event organized by Národná sieť rozvoja vidieka

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár „Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020“

Seminár sa uskutoční 11. apríla 2018, v Košiciach.
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice

PROGRAM:
08:30 Registrácia účastníkov
09:00 Otvorenie podujatia a privítanie účastníkov
koordinátor RA NSRV SR pre Košický kraj
09:15 Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj a jej činnosť v Košickom kraji
koordinátor RA NSRV SR pre Košický kraj
09:30 Skúsenosti z kampane 2017 a príprava kampane 2018 *
Ing. Mária Zemaníková, riaditeľka sekcie priamych podpôr, Pôdohospodárska platobná agentúra
10:30 Projektové podpory **
Ing. Lucia Szlamenková, riaditeľka sekcie projektových podpôr, Pôdohospodárska platobná agentúra
12:00 Prestávka, obed
12:30 Výkon kontrol na mieste **
Ing. Jaroslav Remža, PhD., riaditeľ sekcie kontroly, Pôdohospodárska platobná agentúra
15:00 Diskusia, záver a poďakovanie

Organizačné pokyny:
Účasť je bezplatná.
Z organizačných dôvodov je nevyhnutné potvrdiť Vašu účasť najneskôr v termíne do 06.04.2018
e-mail: krakke@krakke.sk
tel.: 0910 910 857