We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
28
APR

Szkolenie - Uszkodzenia narządu słuchu - programowanie terapii.

08:00
13:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Zapraszamy na szkolenie
USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU – PROGRAMOWANIE TERAPII. ELEMENTY METODY WERBO-TONALNEJ

Termin 28 - 29 kwietnia 2018 (sobota w godz.: 9-17, niedziela w godz.: 9-13)
Koszt uczestnictwa: 180zł dla pierwszych czterech osób/ 220 zł pozostali uczestnicy
Informacje pod nr telefonu: 534 633 324
Zapisy: https://goo.gl/forms/O5YHICcbmRul26pH3
Liczba miejsc jest ograniczona

Poruszane zagadnienia:
1. Rozwój funkcji słuchowych. Deprywacja słuchowa.
2. Niedosłuch – aspekt medyczny, logopedyczny i pedagogiczny.
3. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
4. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
5. Uszkodzenia narządu słuchu
6. Wywiad surdologopedyczny.
7. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna.
8. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.
9. Wychowanie słuchowe czy wychowanie słuchowo-językowe? Trening słuchowy.
10. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu.
11. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
12. Naturalne języki migowe a system językowo-migowy.
13. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności
Komunikacyjnych (KSUK).
14. CAPD – charakterystyka zaburzenia, diagnostyka i przedstawienie wybranych metod terapii.
15. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.
16. Teoretyczne podstawy metody werbo-tonalnej oraz systemu SVAG
17. Sprzęt elektroakustyczny stosowany w terapii
18. Samogłoski - rytm ciała i rytm fonetyczny
19. Sylaby prymarne - rytm ciała i rytm fonetyczny
20. Dyskusja.

Zajęcia będzie poprowadzić Agnieszka Dziedzic – pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wczesnej diagnozy i terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu oraz edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych z zakresu logopedii i pedagogiki specjalnej. Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu, podczas którego zdobyła wiedzę i praktyczne umiejętności pracy z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, sympozjach, warsztatach i szkoleniach. Od kilku lat związana z międzynarodowym ruchem “Wiara i Światło”.
///Foto - Created by V.ivash - Freepik.com