We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
25
AUG

Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków - II moduł

10:00
20:00
Instytut Edukacji i Terapii
Event organized by Instytut Edukacji i Terapii

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Zapraszamy Państwa do udziału w Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków. Prowadzone przez nas szkolenie posiada rekomendacje Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz kształci kompleksowo w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień od Narkotyków, a także Instruktora Terapii Uzależnień od Narkotyków.

Kryteria przyjęcia dla Specjalistów Moduł II (koszt: 5500zł)
staż pracy w terapii uzależnienia co najmniej 2 lata,
tytuł magistra
Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów zaświadczających o stażu pracy przynajmniej dwa lata oraz dokonanie opłat.

Szkolenie w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień składa się z dwóch modułów:

Kryteria przyjęcia dla Instruktorów Moduł II (koszt 5400zł)
staż pracy w terapii uzależnienia wynosi ponad 2 lata, a które ukończyły szkołę średnią. Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat.

I grupa 16-19.06.2018 i 07-10.07.2018 trening
II grupa 25-28.08.2-18 i 29.09-02.10.2018 trening
19-21.10.2018
16-18.10.2018
07-09.12.2018
11-13.01.2019
08-10.02.2019
15-17.03.2019
05-07.04.2019
10-12.05.2019
14-16.06.2019

Zgłoszenia do Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków przyjmowane są drogą mailową na adres:

biuro@ipe.edu.pl

wymagany komplet dokumentów:

ankieta zgłoszeniowa (do pobrania ze strony: http://www.ipe.edu.pl/studium_terapii_uzaleznien_od_narkotykow_zapisy,86.html
kserokopia/skan dyplomu (świadectwo ukończenia szkoły średniej dla instruktora, dyplom mgr lub zaświadczenie o min. IV lub V roku studiów wyższych magisterskich dla specjalisty)
w przypadku przyjęcia na II moduł dodatkowo wymagane zaświadczenie o stażu pracy min. dwa lata z osobami uzależnionymi potwierdzenie wpłacenia zaliczki na konto 1000zł zaliczki

PKO Bank Polski: 60 1020 4027 0000 1502 1178 2374

osoba do kontaktu: Lilianna Woronowicz