We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
10
APR

Fenomenolodzy czytają Kartezjusza

17:00
20:00

Get Directions

Category

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne <ptfen@ifispan.waw.pl>
serdecznie zaprasza do udziału w piątym spotkaniu cyklicznego seminarium "Fenomenolodzy czytają Kartezjusza". Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia (wtorek) o godz. 17:00 w Warszawie w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w sali 154. Podczas najbliższego spotkania uczestnicy będą zajmowali się wspólną lekturą fragmentów "Bycia i czasu" Heideggera
Seminarium, które odbywa się w semestrze letnim 2017/2018, jest współorganizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN i Szkołę Nauk Społecznych PAN. Seminarium jest poświęcone wspólnej dyskusji i lekturze wybranym tekstom fenomenologów, w których wyraźnie zaznaczają się kartezjańskie inspiracje i motywy.
Seminarium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, zarówno studentów, doktorantów, jak i doświadczonych badaczy.
Kolejne spotkania 17 i 24 kwietnia.
Podstawą dla seminaryjnych spotkań będą następujące fragmenty:
❖ F. Brentano, O źródle poznania moralnego, przeł. C. Porębski, Warszawa 1989, pkt. 19-29, s. 17-27; przypisy autorskie 19-21, 24, 27, 28b, s. 131-134, 151, 153-155, 165-166.
❖ K. Twardowski, Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem, przeł. E. Paczkowska, “Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 22, 1976, s. 317-344.
❖ E. Husserl, Idea fenomenologii. Pięć wykładów, przeł. J. Sidorek, Warszawa 1990, s. 9-25; 38-52.
❖ M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1990, s. 31-36; 94-144;
❖ M. Heidegger, Nietzsche t. II, przeł. A. Gniazdowski i inni, Warszawa 1999, s. 124-130; 135-166.