We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
18
APR

Spotkanie autorskie z Prof. Albinem Głowackim

11:30
13:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Zapraszamy na spotkanie z Albinem Głowackim, autorem monografii „Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)”.

Książka została uhonorowana Nagrodą „Przeglądu Wschodniego” 2017 w kategorii „Dzieła Krajowe” i jest objęta patronatem Ośrodka Karta, Muzeum Pamięci Sybiru, Związku Sybiraków i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

„Książka Albina Głowackiego to pierwsze pełne opracowanie dające obraz polskojęzycznych wydawnictw książkowych w ZSRR, które były wydawane z inicjatywy Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (Kompoldietu). Na tę książkę wiele lat czekało pokolenie Sybiraków, które doświadczyło okropności wojny, totalitaryzmu, represji reżimu stalinowskiego i okrutnych lat zsyłki na rozległym obszarze ZSRR. Deportowani w głąb Związku Radzieckiego funkcjonowali w skrajnie trudnych warunkach bytowych. Zostali poddani indoktrynacji w każdej dziedzinie życia i wychowania. Poza tym radziecka machina propagandowa w scentralizowanym państwie miała ogromny wpływ na edukację najmłodszych i dostęp do słowa drukowanego. Dzieci zmuszano do uczęszczania do miejscowych szkół i uczenia się w języku rosyjskim”
/Z recenzji Lilianny Ladoruckiej/

Prof. Albin Głowacki jest wybitnym polskim historykiem związanym z Instytutem Historii UŁ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół losów obywateli polskich na Wschodzie po 17 września 1939 r., radzieckiej okupacji ziem wschodnich RP w latach 1939–1941, działalności Związku Patriotów Polskich w ZSRR, stosunków polsko-radzieckich w latach 1939–1946 oraz współczesnej Rosji. Jest autorem kilkuset artykułów i monografii. Autor jest uznanym autorytetem w krajowym i międzynarodowym środowisku badaczy dziejów Europy Wschodniej. Został odznaczony m.in. Medalem „Pro Patria, Odznaką Honorową Sybiraka, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, medalem pamiątkowym Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi i wieloma innymi.

Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia o godz. 11.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27, 90-219 Łódź)

Wydarzenie odbywa się w ramach XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Łodzi