We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
25
JUN

Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych

09:00
16:00
Instytut Socjologii UJ
Event organized by Instytut Socjologii UJ

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych jest wydarzeniem organizowanym przez pracownię CAQDAS TM LAB (Pracownia Analizy Danych i Badań Jakościowych) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem Letniej Szkoły jest dr Grzegorz Bryda z Instytutu Socjologii UJ.

Idea Letniej Szkoły ma na celu rozwój świadomości, wiedzy i kompetencji metodologicznych oraz analitycznych wśród badaczy jakościowych poprzez praktyczne szkolenia w zakresie metodologii badań, strategii i procedur analizy danych tekstowych i wizualnych z wykorzystaniem narzędzi do wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (CAQDAS).

Inicjatywa Letniej Szkoły organizowanej jako wydarzenie towarzyszące VII TSBJ rozpoczyna serię cyklicznych szkoleń i warsztatów analityczno-metodologicznych oferowanych przez Pracownię CAQDAS TM Lab badaczom jakościowym reprezentującym różne orientacje metodologiczne i analityczne. W ramach Letniej Szkoły oferujemy najwyższej jakości szkolenia, prowadzone przez doświadczonych badaczy i praktyków w dziedzinie metodologii badań jakościowych i wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych. Udział w szkoleniach jest odpłatny, a zajęcia trwają 2 lub 3 dni, w zależności od stopnia zaawansowania tematu. W ramach szkoleń zapewniamy materiały dydaktyczne i catering. Ukończenie każdego szkolenia potwierdzane jest certyfikatem.

Szkolenia prowadzone są w dwóch obszarach tematycznych: metodologia badań jakościowych i (wspomagana komputerowo) analiza danych jakościowych. Szkolenia adresowane są do studentów, doktorantów i pracowników naukowych w Polsce i za granicą, a także przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm komercyjnych i agencji badawczych. Studenci i doktoranci mogą uzyskać za udział w Letniej Szkole punkty ECTS. W obecnej edycji Letniej Szkoły Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych proponujemy następujące kursy:

Obszar metodologiczny:

Metodologia teorii ugruntowanej
Metody z pola sztuki (arts-based research)
Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
Autoetnografia/etnografia
Wywiad biograficzny/narracyjny/oral story
Fenomenologia i autoobserwacja

Obszar analityczny:

Wprowadzenie do analizy danych z NVivo
Wprowadzenie do analizy danych z MAXQDA
Wprowadzenie do analizy danych z QDAMiner
Analiza danych w teorii ugruntowanej
Analiza treści (jakościowa i ilościowa)
Analiza pola semantycznego

Pierwsza edycja Letniej Szkoły Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2018 roku w Krakowie jako wydarzenie poprzedzające VII TSBJ.

Zgłoszenia chęci udziału w Szkole Letniej przyjmowane są do 30 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o rekrutacji i opłatach: http://www.viitsbj.confer.uj.edu.pl/warsztaty

O organizatorze:

Pracownia CAQDAS TM LAB (Pracownia Analizy Danych i Badań Jakościowych) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza i dydaktyczna, której celem jest realizacja eksperymentalnych projektów naukowo-badawczych z zakresu metodologii badań jakościowych, a także adaptacja nowych rozwiązań metodologicznych tj. metody z pola sztuki, metody mieszane, text mining, web mining, visual mining, opinion mining itp. w praktykę badawczą, rozwijanie technik i algorytmów wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (tekstowych i wizualnych) oraz wykorzystanie nowych technologii w metodologii i analizie danych.