We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
16
APR

Grandmother Plant Medicine Ceremony 16-04

17:17
11:11
De Heilige Cirkel
Event organized by De Heilige Cirkel

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

*** For English, please scroll down ***

Oheyo broeders & zusters,

Met veel vreugde sturen wij jou deze uitnodiging!

Na een bijzondere volle maan viering te hebben gehad samen met José, staat onze volgende Grootmoeder Plant medicijn Ceremonie alweer op de agenda. De eerstvolgende ceremonie staat gepland op Maandag 16 april bij Isis Sofia te Dalfsen.

Wederom zal deze ceremonie begeleid worden door José.

José is een ervaren medicijnman van het “heilig vuur van itzachilatlan”, drager van de “Chanupa” (Heilige pijp), Vision Quest, Sun and Spiritdancer, Temascalero (zweethut) en Curandero (Heler). Hij werkt op de traditionele wijze van de Amazone en biedt een veilige ruimte om in een diepe transformatie te gaan in jezelf. Samen werkend in de heilige cirkel geeft je de mogelijkheid om de connectie te maken met je persoonlijke relatie(s).

Het “heilig vuur van Itzachilatlan” is een roep voor een alliantie tussen de mensen van de 4 richtingen, om samen te bidden rondom het heilig vuur, de 4 elementen (Water, Wind, Vuur, Aarde) en de 7 pijlen (Oost, Zuid, West, Noord, Vader hemel, Moeder aarde en de spirits) te eren. Om het collectieve geheugen van onze voorouders te herinneren en om samen de eeuwenoude wijsheid te delen, leven en beschermen.

De ceremonie zal plaats vinden op maandag 16 april. Een onderdeel van de ceremonie is de zweethut / Temazcal. Na de Grootmoeder Plant medicijn Ceremonie gaan wij met zijn allen de zweethut in. Deelnemers van Grootmoeder Plant medicijn Ceremonie dienen ook deel te nemen aan de Zweethut Ceremonie om het geheel energetisch goed en veilig af te sluiten. Dit volgens de werkwijze van José.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijzondere ceremonie kan via info@deheiligecirkel.nl. Wij zijn tevens telefonisch bereikbaar op: 06-19383598.

Bijdrage
De bijdrage voor de ceremonie op maandag is 175 euro. Dit is voor de Grootmoeder Plant medicijn ceremonie / Zweethut (Temazcal) inclusief een biologisch/vegetarische maaltijd. Het bedrag kan voor de ceremonie contant worden voldaan.

Adres
Keizersteeg 3
7722 VB
Dalfsen

We kijken ernaar uit deze bijzondere ceremonie met jullie te delen en we hopen dat deze ceremonie een groot aandeel zal zijn in jouw spirituele groei! Onze intentie is om met z'n allen als spirituele familie, verbonden met elkaar via de Cirkel, te gaan reizen op een helende, diepgaande manier onder begeleiding van Jose.

AHO!

De Heilige Cirkel & José🙏🌈💜

PS. We gaan ook nog een tweedaagse ceremonie organiseren op 27&28 april.


*** ENGLISH ***

Oheyo brothers & sisters,

With great pleasure we are sending you this special invitation!

After having a special full moon celebration together with José, our next Grandmother Plant Medicine Ceremony is already on the agenda. The next ceremony is scheduled on Monday April 16th at Isis Sofia in Dalfsen.

Again this ceremony will be accompanied by José.

José is a well experienced medicine man of the “Sacred Fire of Itzachilatlan”, carrier of the “Chanupa” (Holy Pipe), Vision Quest, Sun and Spiritdancer, Curandero (Healer), Temascalero (Sweatlodge). He works in the traditional way of the Amazon and offers a safe space to get into a deep transformation within yourself. Working together in this sacred circle gives you the opportunity to connect with your personal relationship(s).

The sacred fire of Itzachilatlan is a call for an alliance between the people from the 4 directions and to come and pray around the sacred fire, to honor the 4 elements (Water, Wind, Fire, Earth) and the 7 arrows (East, South, West, North, Father Sky, Mother Earth and the Spirits). To remember the collective memory of our Ancestors and to share, live and protect together the ways of the ancient wisdom.

Aho Metakuye Oyasin...

The ceremony takes place on Monday April 16th. A part of the ceremony is the sweat lodge / Temazcal. After the Grandmother Plant Medicine Ceremony, we all go into the sweat lodge. Participants of Grandmother Plant Medicine Ceremony also need to take part in the Sweat lodge / Temazcal in order to finish the ceremony energetically safely and well. This according to the method of José.

Sign Up
You can register for this special ceremony at info@deheiligecirkel.nl. We are also available by phone on: 00316-19383598.

Contribution
The contribution for the ceremony on Monday is 175 euros. This is for the Grandmother Plant Medicine ceremony / Sweat lodge () including an organic / vegetarian meal. The amount can be paid in cash before the ceremony.

Address
Keizersteeg 3
7722 VB
Dalfsen
the Netherlands

We look forward to sharing this special ceremony with you and we hope that it will be a big part of your spiritual growth! Our intention is to travel together as a spiritual family, connected with each other through the Circle, in a healing, profound way under the guidance of José.

AHO!

The Sacred Circle & José🙏🌈💜

PS. We are also gonna organize a two day ceremony on the 27th & the 28th of April

Venue

Isis Sofia