We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
28
MAR

Медиация в университета или Как да водим успешни преговори

11:00
14:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове "Итера" и Икономически университет- Варна организират Обучение по водене на преговори за студенти.

Обучението е насочено към студенти от Икономически университет- Варна.

Темите, включени в програмата, ще помогнат на участниците да идентифицират навреме конфликтните ситуации и ще получат инструментариум, с който да водят преговори уверено и с успех.

Обучението има висока стойност за начинаещи предприемачи- както за комуникацията им с външни партньори, така и вътре, в екипа.

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати.


Дата: 28 Март 2018 г.
Начален час: 11:00 часа
Краен час: 14:00 часа
Място на провеждане: Икономически университет- Варна, Зала 446.

РЕГИСТРАЦИЯ: до 20 март 2018 г.

КОЙ ЩЕ ВОДИ ОБУЧЕНИЕТО?

Лиляна Савова
Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра за медиация към Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове.
Учредител на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове и от създаването му- Председател на УС.
Медиаторската й практика е в сферата на: Търговска медиация /спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за строителство, договори за услуги, наемни и вещни отношения, други/; Семейна медиация; Медиация в здравеопазването; Корпоративна медиация /в организацията/;
Обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти.
Има направени публикации в областта на търговската медиация и медиация в здравеопазването.
Има магистърска степен по право и магистърска степен по Здравен мениджмънт.
Има следните специализации: Морско право; Търговска медиация; Семейна медиация; Медиация в здравеопазването; Корпоративен маркетинг в класа на проф. Филип Котлър.
Участва в разработването на проекти и пилотното въвеждане на Медиацията в училище, Медиация в университетските зали, Медиация в публичния сектор и др.

Венета Иванова
Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието под номер 20140404007 и действащ към Центъра за медиация към Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове.
Медиаторската й практика е в сферата на: Семейна и Училищна медиация, Корпоративна медиация /в организацията/, Медиация в здравеопазването.
Сертифициран обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, водене на преговори и разрешаване на конфликти, комуникативни умения и емоционална интелигентност.
Има масистърка степен „Психологично консултиране” и Следдипломна квалификация „Организационно консултиране и диагностика”;
Сертифициран Психотерапевт, обучаван в Школата по позитивна психотерапия ДППБ, в рамките на World Assosiation ot Positive Psychotherapy- WAPP.
Сертифициран Хипнотерапевт и Арт терапевт.
Има следните специализации: Търговска медиация; Семейна медиация; Майсторски клас „Методология за създаване на програми за профилактика на здравето“ при проф. Лариса Цветкова, Санкт-Петербургски държавен университет, Русия;
Участва в разработването на проекти и пилотното въвеждане на Медиацията в училище. Разработва и участва в множество проекти, свързани с индивидуално и групово консултиране и терапия на деца и семейства в риск.


ПРОГРАМА

11:00- 11:20 Въведение;
11:20- 11:50 Конфликтът;
11:50- 12:30 Основни подходи за водене на преговори.
12:30- 13:10 Какво е медиация? Медиацията като вид преговори. Учебен филм.
13:10- 13:50 Симулирани преговори. Дискусия.
13:50- 14:00 Заключение