We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
03
OCT

Специализирано надграждащо обучение по семейна медиация

09:00
18:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Обучението съчетава психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Обучението подготвя за: практическо разрешаване на спорове, свързани със семейните отношения, и по-специално за договаряне на последиците при прекратяването им- свързани с децата, и имуществото.

То е със силна практическа насоченост и дава подготовка за преодоляване на семейни конфликти с методите на медиацията.
Обучението е предназначено както за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение, така и за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на семейни спорове или практикуват в тази сфера- юристи, психолози, терапевти, социални работници, учители и други консултанти.

Всички участници получават удостоверение за участие в специализирано обучение по семейна медиация.
Удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение по семейна медиация съгласно Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията получават участниците, които:

- Са сертифицирани медиатори;
- Преминали са успешно обучението по семейна медиация. Съгласно Наредбата за успешното преминаване на обучението е необходимо участието на пълното обучение, и полагането на изпит, който се състои от тест и симулирана медиация.
- Са преминали допълнителния 1-дневен Модул "Как да се справяме с "трудни" хора".

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 210 лв. на участник.

- При заплащане на таксата до 14. 09. 2018 г. или при записване на повече от 2-ма участници заедно: 180 лв. на участник.
Таксата за обучението е крайна цена за 1 участник и включва: 2-дневнотo обучение, материали и кафе-паузи.

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Формуляр за участие можете да изтеглите от интернет сайта www.itera.bg или да получите на Вашия e-mail като изпратите е-mail със запитване на e-mail: office@itera-bg.com.
Формуляр със заявка за участие можете да изпратите на електронен адрес:
office@itera-bg.com.
След изпращане на заявката от ваша страна, ще получите проформа фактура, съдържаща необходимите данни, за да генерирате плащане.
За допълнителна информация: 052 609 178; 052 605 430; 0884 58 58 98;

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

Банков превод
Плащането се извършва чрез банков превод на сумата, посочена в проформа факурата, която сме ви изпратили на електронния адрес след получаване на заявката от ваша страна.
В офисa на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“
В офиса ни се приемат плащания в брой.
Адрес: гр. Варна, ул. „Славянска“ 12

НАШИТЕ ОБУЧИТЕЛИ

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в гр. Варна. Обучавали сме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори. Обучавани са учители и ученици в рамките н апроекта “Училищна медиация“.

Институтът, съвместно с Окръжен съд- Варна организира ежегодно Дните на медиацията във Варна.

Реализираме пилотния за България проект “Училищна медиация- иновативен метод за справяне с проблеми в училището“, съвместно с Регионално управление на образованието- Варна.

През 2017 г. подписахме Меморандум за сътрудничество с Икономически университет- Варна, като съвместно реализираме проекта Медиация в университетските зали.

Съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини проведохме поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор.

Албена Комитова и Севдалина Александрова имат специализация по търговска медиация в Съфълк Лоу Скуул в Бостън и в Харвард. Участвали са в изработването на ЗИД на Закона за медиацията и Наредбата по прилагането му. Участвали са в създаването и развитието на първите в България центрове за търговска медиация (2005г.), и на първия успешен съдебен център за спогодби и медиация при Софийски Районен и Софийски градски съд.

Other events by
Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове "Итера"