We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
15
APR

SZVJ Košice

09:00
15:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Skúšky základného výcviku jazdca
Hlavný organizátor: SJF východoslovenská oblasť
Spoluorganizátor: Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach
Termín konania skúšok : 15.04.2018 (nedeľa)
Miesto konania : Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP 9, Košice
Rozhodcovia : Janka Rindošová, Bibiana Zacharová, Jozef Cigánek
Časový harmonogram skúšok:
09:00 - 10:00 hod. prezentácia, organizačné pokyny
10:00 - 12:00 hod. praktická časť
13:00 - 14:00 hod. teoretická časť formou testu
14:30 hod. vyhodnotenie
Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí absolvovanie základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu skúšok nedosiahol vek 18 rokov.
Poplatky: 30,- €
Každý kôň zúčastňujúci sa skúšok základného výcviku jazdcov musí mať platný test na infekčnú anémiu nie starší ako 6 mesiacov.
Uzávierka prihlášok : 11.04.2018
Kontakt : 0905 644 686
Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: info@slavia-kosice.sk
Schválené dňa : 28.3.2018 pp. J. Rindošová, M. Kravec vr