We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

Stretnutie k zápisu do 1. ročníka Jolly Homeschool

17:00
18:00
Jolly HOMESCHOOL
Event organized by Jolly HOMESCHOOL

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Joly Homeschool je krásnym a inšpirujúcim miestom, ktoré ponúka veľa možností na spoznávanie sveta a vesmíru a vedie deti k láske k človeku a životu. V šk. roku 2018/2019 privítame 8 nových kamarátov do 1. ročníka.

Čo Ti vieme ponúknuť?
Veríme, že si sa narodil s obrovským prirodzeným vnútorným potenciálom k učeniu. Tvoja zvedavosť a tvorivosť sa potrebujú rozvíjať v podnetnom a láskyplnom prostredí, ktoré budú podporovať milujúci, pripravení a informovaní dospelí.
Prostredie sme pripravili tak, aby si sa mohol rozvíjať dvojjazyčne, v anglickom a slovenskom jazyku.
Naučíme Ťa všetko, čo sa naučiť potrebuješ a navyše to, čo sa budeš chcieť naučiť. Naučíme Ťa vyjadrovať Tvoje myšlienky, názory (formou jazyka, hudby, umenia), rozumieť svetu a medziľudským vzťahom (morálne vzdelávanie, matematika, prírodné vedy) a kultúre (história, veda a technika). Je pre nás dôležité pripraviť Ťa do života, v ktorom budeš mať chuť sa celoživotne vzdelávať, pracovať v tíme, zaobchádzať s informáciami, byť kreatívny a hlavne šťastný.
Budeme sa spolu pozerať na veci tak, aby si dokázal chápať učivo v logických súvislostiach a nemusel sa ho učiť naspamäť. Našim cieľom je zobudiť v Tebe bádateľa, so schopnosťami prakticky využiť to, čo si sa naučil, preberať zodpovednosť sám za seba a nie preto, že Ťa hodnotí niekto zvonku.
Vynasnažíme sa, aby 4 roky strávené v Jolly Homeschool boli plné zážitkov, tvorenia, spoznávania a radosti.
Teší sa na Teba kolektív šťastných detí, ktorým bude potešením Ti pomáhať a sprevádzať Ťa.

STRETNUTIE RODIČOV BUDE PREBIEHAŤ FORMOU PREZENTÁCIE, kde predstavíme náš školský vzdelávací program, nástup do školy, ročné plány, priebeh dňa v škole, tím učiteľov.

Pred zápisom ponúkame možnosť pozorovať deti v triedach, v dňoch 5. 4. 2018 od 9.00 do 11.00 a 6. 4. 2018 od 9.00 do 11.00 hod.. Je potrebné sa vopred prihlásiť, telefonicky 0902 325 787, alebo e-mailom: jollyphonics.eu@gmail.com.

V prípade, že Vám termín nevyhovuje, napíšte nám: jollyphonics.eu@gmail.com.