We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
01
JUN

Boliglandbrug - tinglysning og køber - og sælgerrådgivning

09:00
15:30
JUC
Event organized by JUC

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Indhold

Boliglandbrug er karakteriseret ved at de dels er omfattet af landbrugsloven, men at den erhvervsmæssige anvendelse mindre er afgørende for køber. Imidlertid vil ejendommen være omfattet af en lang række regler, som ikke nærliggende overvejes ved køb af en traditionel boligejendom.

Emner er bl.a.:

Landbrugsregler – det at være aktiv landmand, hektarstøtte mv.,
Vurderingsloven og ændringer af denne, så stadig større ejendomme bliver vurderet som boligejendomme og ejendomsavancebeskatning m.v.
Planregler, miljøbeskyttelsesregler og i det hele taget hvor findes regler, der regulere anmeldelse af ejendommen og pligter og evt. udgifter for køber/ejer
Servitutter og servitutoprydning, hvis det er muligt
Udstykning af landbrugsejendomme og dannelse af en hensigtsmæssig restejendom
Sælgeransvar/købers undersøgelsespligt

Formål

Kursets formål er at give dig baggrund for at takle de særlige udfordringer, der er gældende for handel med mindre landbrug. Du får desuden input til håndtering af mindre landbrugshandler og indsigt i de væsentligste faldgruber, der karakteriserer sådanne overdragelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, advokatsekretærer, ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med handel med mindre landbrugsejendomme.

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale med indbyggende tjeklister og lister for informationssøgning vedr. ejendommen og opgaven.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Venue

JUC

Other events hosted by

JUC

Other events by
JUC