We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
06
JUN

Tinglysningssløjfen - behandling af matrikulære sager (Aarhus)

13:00
16:30
JUC
Event organized by JUC

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

På kurset i tinglysningssløjfen får du en baggrund for at takle de nye sagsgange og bruge de nye regler i din sagsbehandling. Du får også input til håndtering af matrikulære ændringer, adkomstændringer og arealoverførsel uden relaksationspåtegning.

Indhold
Sagsgangene for matrikulære sager ændres ret meget med nye bestemmelser i tinglysningslovens § 21 – 23 og bl.a. forsvinder begrebet dommerattest. Landinspektøren skal færdiggøre sin matrikulære sag og herefter ændret matriklen først endeligt, når den matrikulære ændring er godkendt i tingbogen.

Emner er bl.a.:

Sagsgang i matrikulære sager
Reglerne om uskadelighedsattest ændres, så Tinglysningsretten uden begæring kan tillade arealoverførsel uden panthavernes relaksationspåtegning og uden en begæring om uskadelighedsattest
Landinspektørs ansvar og opgaver hvis en arealoverførsel skal ske uden relaksation af pantet
Reglerne om arealoverførsel uden adkomstdokument ændres
Matrikulære ændringer, der ikke kan registreres i tingbogen – landinspektørens sagsbehandling i forhold til Geodatastyrelsen

Målgruppe
Kurset i tinglysningssløjfen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med matrikulære ændringer, men væsentligst med fokus på landinspektørbranchen og andre, der beskæftiger sig med matrikulære ændringer.

Materiale
Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale inkl. indbyggende tjeklister og lister for informationssøgning vedr. ejendommen og opgaven.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Kurset kan med fordel tages som heldagskursus sammen med Det digitale tinglysningsakademis 2. møde (om formiddagen) med fokus på overdragelse af fast ejendom, moms/afgifter og tinglysningssløjfen/sagsgang i matrikulære sager. Deltager du på begge kurser, får du det til 4.995 kr. Noter blot dette i din bestilling.

Venue

JUC

Other events hosted by

JUC

Other events by
JUC