We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
07
JUN

Det digitale tinglysningsakademi

09:15
12:30
JUC
Event organized by JUC

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Indhold

Dette akademi i digital tinglysning er din helt unikke chance for at dygtiggøre dig inden for tinglysning. I akademiet bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et fagligt højt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for digital tinglysning. Akademiet sigter mod at give ny viden, sparring og perspektiver til arbejdet med digital tinglysning: Du opnår indsigt til at kunne omsætte den nye viden og erfaring i dit daglige virke.

Akademiet ledes af Brian Pedersen, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten, og hvert møde afholdes i forbindelse med de tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet med tre forskellige gæsteundervisere – du får således førstehåndskendskab til ændringerne og har mulighed for at drøfte den optimale brug af systemet med andre professionelle.

Emner er bl.a.:

De tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet. Møderne i akademiet afholdes lige før opdateringerne, så du kan være klar til ændringerne
Retspraksis – siden sidste akademimøde
Emner og områder, der giver udfordringer – drøftelse af jura og brug af systemet
Deltagernes egne emner og problemstillinger

De 3 akademimøder behandler følgende emner:

Den 22. februar – fokus på ægtepagter og ægtefællers økonomiske forhold

Ægtepagter
Lov om ægtefællers økonomiske forhold
Tinglysningsfuldmagter fra selskaber
Opdatering af tinglysning.dk
Advokat Anne Kjærhus Mortensen og Brian Pedersen lægger op til erfaringsudveksling.

Den 7. juni – fokus på overdragelse af fast ejendom om moms/afgifter samt tinglysningssløjfen/sagsgang i matrikulære sager

overdragelse af fast ejendom - håndtering af momsproblematikker.
Opdatering af tinglysning.dk
Nye sagsgange i matrikulære sager - dommerattest afskaffet og nye sagsgange for matrikulære ændringer (tinglysningssløjfen) mellem landinspektør, Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten. Introduktion for bl.a. advokatsekretærer og ansatte i den finansielle sektor
Mette Juul, skatteadvokat hos Justitia, Brian Pedersen Veie, sekretariatschef, og Pia Åbo Østergaard, funktionsleder og landinspektør hos Geodatastyrelsen, lægger op til erfaringsudveksling.

Den 15. november – emne følger

Gæsteoplægsholder og Brian Pedersen lægger op til erfaringsudveksling.

Vi vil gerne gøre Det digitale tinglysningsakademi så relevant og aktuelt som muligt, hvorfor vi venter med sidste emne, til vi ved, hvad der er aktuelt i efteråret 2018.

Formål

Akademiets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for digital tinglysning, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med tinglysningssystemet.

Der afholdes tre årlige effektive og målrettede møder af 4 lektioner. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier kravet om 12 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i akademiet.

Målgruppe

Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbejder med tinglysning af dokumenter og ekspederer tinglysningsdokumenter – og som ønsker at holde sig fagligt opdateret på de kommende opdateringer som tinglysningssystemet står overfor.

Akademiet kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Venue

JUC