We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
13
SEP

Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner

09:30
16:00
JUC
Event organized by JUC

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Få en opdatering inden for en række udvalgte områder af ansættelsesretten – områder, hvor der er sket en betydelig udvikling i retstilstanden inden for de seneste år, og hvor der ofte begås fejl i forbindelse med rådgivningen, hvad enten denne retter sig mod eksterne kunder/klienter eller internt i virksomhedernes HR-funktion.

På kurset får du bl.a.:

Opdateret viden til juridisk at tackle de udfordringer, som man som rådgiver/praktiker møder i dagligdagen på det ansættelsesretlige område
Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber på de områder, der gennemgås
Netværk og erfaringsudveksling med andre der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

Indhold

Den ansættelsesretslige lovgivning og retspraksis er i konstant udvikling, og det er derfor væsentligt at sikre sig, at man hele tiden er opdateret, hvis man skal undgå at begå fejl i forbindelse med sit arbejde på dette område.


På kurset fokuseres på følgende 10 problemstillinger, som ofte giver de ansættelsesretlige praktikere udfordringer:

Afgrænsningen af handicapbegrebet i lyset af de seneste domme fra november 2017 fra Højesteret, der fastslog, at det ikke nødvendigvis er et krav, at der foreligger en diagnose

Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere – Højesteret afsagde i 2017 dom vedrørende muligheden for at implementere en fastholdelsesbonus – vi gør status på retstilstanden på dette område

Højesteret afsagde i november 2017 nye domme vedrørende opgørelsen af sygedage i henhold til funktionærlovens 120 dages-regel, og disse har ændret den hidtidige retstilstand – vi gennemgår dommen

Der er nu sket vedtagelse af en ny ferielov. Vi gennemgår den nye lov og konsekvenserne for både arbejdsgivere og medarbejdere

#MeToo-kampagnen fylder meget i mediebilledet i øjeblikket, men hvad er den juridiske/ansættelsesretlige ramme for disse sager, og hvad kan virksomheden/organisationen gøre for at minimere risikoen for, at sagerne opstår

Højesteret afsagde i efteråret 2017 dom om udmåling af godtgørelse for en arbejdsgivers overtrædelse af 48 timers-reglen i henhold til lov om implementering af arbejdstidsdirektivet – vi gennemgår dommen og gør status på retspraksis på dette område

Udstrækningen af arbejdsgivers forpligtelse til at foretage tilpasninger på arbejdspladsen i forhold til religiøse skikke – med særlig fokus på de to domme om religiøs hovedbeklædning, der blev afsagt af EU-Domstolen i foråret 2017 i sagerne C-157/15 (G4S) og C-188/15 (Micropole)

Hvor langt rækker den særlige beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter? Højesteret afsagde en ny og principiel dom på dette område i efteråret 2017, og vi gennemgår konsekvenserne af dommen

Status på ”implementeringen” af persondataforordningen med særlig fokus på det arbejds- og ansættelsesretlige område

Den nye databeskyttelsesforordning introducerer en ny beskyttet medarbejdertype: ”Data Protection Officer” (DPO). Hvem skal have en DPO, og hvad er DPO’ens rolle i organisationen?

Målgruppe

Kurset i ansættelsesret henvender sig til advokater, jurister og andre praktikere, herunder HR-professionals, der dagligt eller jævnligt beskæftiger sig med det ansættelsesretlige område.

Venue

JUC

Other events hosted by

JUC

Other events by
JUC