We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
01
OCT

Ægtefælleskiftet i lyset af den nye ægtefællelov

09:30
16:00
JUC
Event organized by JUC

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

På kurset får du en unik viden til at kunne foretage ægtefælleskifter og udarbejde bodelingsaftaler, hvor det er nødvendigt at kende de nye regelsæt. Behovet for viden om ægtefælleskifter omfatter områder, som enten er helt nye eller som er undergået ændringer.

Du får bl.a. en unik viden om:

Reglerne om lovvalg
Forholdsmæssig fordeling af usikret forbrugsgæld
Deling af personlige erstatninger
Regulerings- og misbrugskrav
Kompensationskrav
Krydsende udtagelsesret m.v.
Hertil kommer opdateringer på mere klassiske områder

Indhold

På kurset kommer du tæt på den nye lov om ægtefællers formueforhold, som trådte i kraft d. 01.01.2018. Loven indeholder en række nye regler, som har betydning for ægtefælleskiftet. Samtidig har nogle regler om ægtefælleskifte fået nye facetter ved ændringer og ved muligheden for at indgå aftaler på områder, der ikke tidligere kunne indgås aftaler om. På kurset gennemgås de nye regler i sammenhæng med reglerne i ægtefælleskifteloven

Emner er bl.a.:

Dansk ret eller fremmed ret
Retsafgift
Fri proces
Privat skifte eller skifte ved bobehandler?
Ophørsdag og opgørelsesdag
Værdiansættelse af fast ejendom
Nettodriftsudgifter og nettoindtægter i boperioden
Deling og værdiansættelse af pensionsordninger, herunder mulighederne for og beregning af kompensationskrav
Personlige erstatninger
Goodwill
Immaterielle rettigheder
Latente skattefordele og skattebyrder
Bodelsopdelt boopgørelse
Fordeling af gæld
Reguleringskrav og misbrugskrav
Kompensationskrav
Krydsende udtagelsesret
Koncipering af bodelingsoverenskomster og separate overdragelseserklæringer samt aftaler om deling af pensioner

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere, som ønsker at få ajourført deres viden på det familieretlige område.

Materiale

Der udleveres et omfattende kursusmateriale, bl.a. med paradigmaer til en række relevante dokumenter.

Venue

JUC