We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
04
OCT

Lokalaftaler og kutymer

09:30
16:00
JUC
Event organized by JUC

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Kurset i lokalaftaler og kutymer giver dig et samlet overblik over rammerne for lokale aftaler, som er en central del af den kollektive arbejdsret, der ofte overses.

Du får bl.a.:

Viden til juridisk at håndtere de spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå, når lokale aftaler indgås, leves, fortolkes og opsiges både på det private og offentlige arbejdsmarked
Overblik over både den helt aktuelle men også til tider noget ældre praksis, som dog stadig er relevant
Erfaringsudveksling med andre inden for området

Indhold

Lokale aftaler på den enkelte arbejdsplads har fået en fremtrædende rolle i overenskomstsystemet – både på det private og offentlige arbejdsmarked. Den danske arbejdsmarkedsmodel bliver ofte solgt på, at løn- og arbejdsvilkår ikke fastsættes politisk, men aftales gennem kollektive aftaler, som indgås tæt på de virksomheder, hvor arbejdet udføres. Og de centrale overenskomstparter giver mere rum til lokale forhandlinger end tidligere. Lokalt indgås aftaler om løn, arbejdstid, fridage, betalt frokostpause, rettigheder til uddannelse osv. – listen er lang.

Men hvem er de lokale aftaleparter, hvad er spillereglerne for lokale forhandlinger og hvordan kommer man ud af en lokal aftale? Hvorfor dog indlade sig på lokale aftaler og ikke bare lade HR-afdelingen udarbejde en ensidig personalepolitik? Og hvornår bliver medarbejdere og virksomheder bundet af en kutyme, som end ikke er nedskrevet?

Det er nogle af de spørgsmål, som bliver rejst på dette kursus.

Emner er bl.a.:

Hvad er en lokalaftale, en personalepolitik og en kutyme?
Hvad kan man aftale lokalt – i almindelighed og særlige eksempler fra private og offentlige overenskomster?
De lokale aftaleparter og deres aftalekompetence
Lokale aftalers form
Lokale aftalers indhold og fortolkning
Brud på lokale aftaler
Kutymebegrebet
Lokalaftalers skæbne ved overenskomstfornyelser
Opsigelse og ophør af lokalaftaler og kutymer

Målgruppe

Kurset i lokalaftaler og kutymer er målrettet advokater, jurister, organisationsansatte, administrative medarbejdere, HR-medarbejdere mv., der arbejder med kollektiv arbejdsret eller har interesse for emnet.

Materiale
Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Venue

JUC

Other events hosted by

JUC

Other events by
JUC