We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
13
MAR

Ansættelsesretligt grundkursus

09:30
16:00
JUC
Event organized by JUC

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

På grundkurset i ansættelsesret bliver du i stand til at håndtere dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger optimalt og effektivt.

Indhold

På to fulde kursusdage får du en grundig indføring i ansættelsesrettens væsentligste regler og problemstillinger og bliver i stand til at håndtere dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger. Du opnår en unik og solid forståelse for bl.a. kontrakter, love, krav, ferie, sygdom, pligter, sociale medier, faldgruber og muligheder.

Du bliver sat grundigt ind i den grundlæggende lovgivning og de særlige forhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelse af en medarbejder, under ansættelsen og i forbindelse med opsigelse eller bortvisning af en medarbejder.

Emner er bl.a.:

Dag 1

Introduktion til ansættelsesrettens regler
Aktører inden for ansættelsesretten
Hvilke forhold skal man være opmærksom på i forbindelse med ansættelse af en medarbejder?
Hvilke krav stilles der til ansættelseskontrakten?
Hvilke regler gælder i forhold til medarbejderens ferie?
Hvordan håndteres medarbejderens sygdom, og hvilke regler gælder?
Hvilke rettigheder og pligter har medarbejderen i forhold til barsel?
Medarbejderrepræsentation

Dag 2

Håndtering af problemer i ansættelsesforholdet
Hvorledes kan arbejdsgiver gennemføre ændringer i ansættelsesforholdene?
Hvordan ophører ansættelsesforholdet?
Diskriminationslovgivningen
Hvilke forhold skal arbejdsgiveren særligt være opmærksom på i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør?
Gennemgang af hyppige opsigelsesbegrundelser
Indgåelse af fratrædelsesaftaler.
Hvilke muligheder har arbejdsgiveren for at beskytte sin virksomhed?
Håndtering af ansættelsesretlige tvister

Målgruppe

Kurset er målrettet dem, der beskæftiger sig med ansættelsesretlige problemstillinger – herunder jurister, advokater, arbejdsgivere, organisationsansatte, tillidsrepræsentanter og HR-medarbejdere.

Materiale
Du får udleveret relevant undervisningsmateriale på kurset.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Venue

JUC